kart av tomta

Handelssted og bolighus
under gården Kotte på matrikkelgården Uthaug, g.nr. 74/310.

kart av gården

fotografi av bygningene
fotografi av familien
fotografi av familien

Dette er en boligtomt som ligger ved fylkesveien mellom Uthaug og Brekstad og var bebygd med bolighus, uthus og stabbur, bolighuset inneholdt også butikk. Bak uthuset var det ei tid revegård. Matrikkelnummeret er av nyere dato, tomta var leid, ifølge Norges bebyggelse av gården Kotte, mens kona i huset kom fra gården Sørmyr, det bruket som grenser opp til tomta, mot nord. Familien bodde først på gården Trøa før de solgte den og flyttet hit.

Ifølge Norges bebyggelse ble hovedbygningen oppført i 1877 av tømmer i en etasje og påbygd med en etasje til i 1894. Ifølge familien var det Johan K. Uthaug på Trøa som bygde første del av bolighuset. Den delen hadde samme form som nabohuset Heimdal. Under tømmerdelen var en kraftig grunnmur. Nordenden av huset var bygd i reisverk og satt opp på en adskillig skrøpeligere grunnmur. O.K. Berg kalte denne delen for "simengrinda", muligens etter ham som bygde på huset, snekkeren Simon Johannes Toresen. Det var nå blitt moderne med reisverk, men isolasjon var ofte utelatt og slike bygninger var ekstremt kalde. Eldhuset skal, ifølge familien, ha vært en arv fra Karen Olden, Anna Kristines mormor på Tøkergård.

Handelsmann Ove Kristian Berg, O.K. Berg sen., (1856-1931) bosatte seg her med familien. Han er sønn av Ole Guttormsen på Berg, var gift 1886 med Anna Kristine Johansdatter (1861-1950) fra Sørmyr på Uthaug. De fikk ti barn:

fotografi av O K Berg
 1. Olav f. 17.12.1886, emigrerte til USA og druknet der i 1932.
 2. Ottar Audun f. 31.8.1888. Han var bankassistent og bodde på Gimle på Hov.
 3. (Karen) Sofie f. 10.5.1890. Hun ble boende ugift sammen med familien.
 4. Thoralf f. 25.3.1892, emigrerte til USA og døde i Seattle i 1970.
 5. Gudrun f. 12.2.1894 d. 1903 i bronkitt.
 6. Johan f. 24.8.1895, ble gårdbruker og revefarmer i Leksvika. Gift med Klara Viktil, hun hadde vært elev ved meieriskolen på Brekstad. Han døde i Leksvika i 1969.
 7. Sverre f. 6.3.1898 d. 24.6.1907 av tuberkulose, begravet 28.6.1907.
 8. Frode f. 6.5.1900 d. 8.3.1907 av hjernebetennelse, begravet 15.3.1907.
 9. Ove Kristian f. 15.10.1902 d. 1903 av bronkitt.
 10. Ove Kristian f. 8.12.1904, neste eier.

O.K. Berg senior var foruten handelsmann, kommunekasserer, medlem av kommunestyre og formannskap fra 1896 til 1922 og var bl.a. formann i skolestyret og forlikskommisjonen. Han tok seg også tid til å være kordirigent.

Folketellingen i 1900 omfatter 11 personer, foruten ekteparet og deres åtte barn, bodde Laura Severine Tobiasdatter, f. 1873 på Herøy i Romsdal, her som tjenestepike. Det anføres at Ove K. Berg driver landhandleri fra egen forretning.

Ved folketellingen i 1910 opplyses det at familien består av seks personer, ekteparet og fire barn. Ove K. Berg anføres nå som forhenværende handelsmand og indsitter. Eldste sønn, Olav, driver med laksefiskeri. Kona kaller seg nå Kristine og eldste datter kalles Sofie.

Ove Kristian Berg (8.12.1904-16.12.1984) overtok stedet etter mora som hadde sittet i uskiftet bo frem til da. Han giftet seg 31.12.1930 med Ellen Otelie Sebjørnsen, (9.6.1909-16.6.1969) i Jøssund som datter av fisker Joakim Sebjørnsen og kona Agnes Hansine Olsen fra Leka. Foreldrene hennes flyttet og bodde til sist på eiendommen Berge under Utstrand. O.K. Berg flyttet til egen leilighet i Bjugn og deretter på aldersheimen der. Elen og O.K. Berg jr. fikk tre barn:

 1. Kari f. 3.6.1931 d. 6.12.1984, gift med Ragnar Hellstrand f. 2.7.1921 d. 6.3.2008, fem barn: Trond Hellstrand f. 8.5.1954, Ellen Hellstrand f. 5.8.1956, Ingrid Hellstrand f. 4.12.1962, Tone Hellstrand f. 9.12.1964 d. 08.12.1964 (påkjørt og drept i Oslo) og Christer Hellstrand f. 5.3.1977.
 2. Ruth f. 20.4.1933.
 3. Olav Kåre f. 14.1.1935, far til neste eier.

Ove Kristian Berg var forsikringsagent og han var lokal representant for fiskebårregisteret. Han var en dyktig fotograf og mellom 500 og 600 fotografier fra hans samlig er arkivert hos Yrjar Heimbygdslag. Sønnen Olav Kåre Berg kjøpte tomta på 1990-tallet i sønnen Snorre sitt navn. Olav Kåre Berg omtales som Basse Berg, ble gift med Margot Hovik fra Grong, de ble skilt. De fikk tre barn:

 1. Snorre f. 13.5.1965, neste eier.
 2. Anne Kristine f. 10.9.1966.
 3. Siri Othelie f. 5.1.1971.

Snorre Berg (1965- ) fikk tilskjøtet tomta på 1990-tallet. Bygningene ble revet og Snorre Berg bor med familie på Uthaug.

Opplysninger om denne boligtomta finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag