Bakerosen

Bakerosen,
under matrikkelgården Uthaug.
G.nr. 74/47.

foto av Bakerosen

Denne bygningen var et bakeri på Uthaug. Et bakeri som i sin storhetstid leverte bakervarer helt fra Kristiansund i vest til Vikna i nord. Tekakene som ble bakt her var blandt de mest populære varene. I dag er dette bygget klubbhuset til Uthaug Turn- og Gymnastikklag, men også grendas forsamlingshus.

foto av Bakerosen
Et flyfoto fra ca. 1950 viser Bakerosen i forgrunnen,
sett fra sørøst.
foto av Bakerosen
Et foto tatt fra Holmhaugen,
Bakerosen bak stornaustet, sett fra vest.
foto av Bakerosen
Inne på gårdsplassen, ca 1924.

Vi er usikker på opphavet og oppstarten av bakeriet. Vi vet at på gården Gardan ble det bakt brød for salg, og at siste baker der var Kristoffer Alfred Lund (1875-?), han flyttet til Trondheim. Det må ha vært bakt brød samtidig, begge steder, ettersom Lorents "Baker" kan plasseres her i bakeriet Bakerosen. Lorents var sønn av "Hans Aage Skolemester", eller for å være mer presis, Lorents Henrik Lund (1828-1911) var sønn av Karen Hov og Hans Aage Jacobsen Lund (1793-1878) han fra Bakken hun fra Hov, og de bodde et sted under Ulriksborg. Lorents var gift med Gurine Jordan (1834-1915) fra Lærdal i Sogn. De fikk fem barn, fire reiste til Amerika:

 1. Hans Joakim f. 7.3.1855, dro til USA.
 2. Jakob Henrik f. 7.3.1859, ugift.
 3. Kristian f. 13.7.1863, dro til USA.
 4. Hans Aage f. 26.4.1866, dro til USA.
 5. Martin Jordan f. 18.11.1868 d. 5.8.1944, dro til USA.

Samtidig bakte P.B Olsen (1869-1941) brød ved gammelsamlaget, i den bygningen som senere ble til fryseboksanlegg.

De andre bakerne som brukte Bakerosen var Oscar Guldteig, og P.B. Olsen. Astrid Olsen, datter av P.B. var driver ei kort stund.

Oskar Guldteigs familie er ført under gården Utstrand, som han også eide.

P.B. Olsen var Peder Bernhard Olsen (16.11.1869-1941) fra Kristiansund og gift med Karen Sofie Ovesdatter (1870-1942) fra Haugen på Uthaug. Ni barn:

 1. Sverre f. 8.12.1892.
 2. Ove f. 9.6.1894.
 3. Gudlaug f. 30.9.1895.
 4. Håkon f. 12.2.1897, døpt 15.4.1897, eier av gården Ryggen under Ryggen.
 5. Peder f. 22.8.1900.
 6. Astrid f. 28.9.1902, neste eier.
 7. Magnhild f. 13.11.1904, gift med Olav Pettersen på Utstrand.
 8. Kaare f. 15.11.1906, døpt 3.2.1907, en tilføyelse i kirkeboken bak dåpen: «Ved løyve fra Justisdepartementet 9. novbr. 1943 har fått rett til å ta Hatlen til slektsnavn slik at namnet hans vert Kåre Hatlen.» Han kjøpte gården Utstrand og kalte gården Jarlheim i 1938.
 9. Harald f. 7.6.1909, hjemmedøpt 19.61909, stadfestet i kirken 3.10.1909.
Astrid Olsen (1902-?) overtok bakeriet etter faren. Hun var gift med Arne Lund f. 27.2.1898 som sønn av Hans og Dora Andrea Lund fra Røyn på Rønne. Han reiste til Amerike og de fikk to barn:

 1. Andrea f. 17.5.1921, gift Dorr, hun hadde en sønn, Terje Dorr f. 27.1.1944 d. 5.8.2018 i Trondheim.
 2. Kari f. 14.5.1924 døde mai 2015, gift Garberg, bosted Levanger.

Uthaug handelssamlag tok over bakeriet i 1964. Det ble levert brødvarer til alle samvirkelag i Ørland, men det var problemer med å skaffe fagfolk til arbeidet, og drifta gikk med underskudd.

Uthaug turn- og gymnastikklag tok over bakeriet i 1980.

foto av Bakerosen
Bakerosen blir ofte benyttet som møtelokale.

Som vi ser av disse bildene var det en hovedbygning som sto langs Havnegata med en bakeridel bygd i vinkel. Så ble bakeridelen bygd om og til sist ble hovedbygningen revet og et nytt hus oppført samme vei, dette siste må ha vært etter 1950. Når turnlaget overtok i 1980 ble bakerovnen revet ned og produksjonsrommet og butikk omgjort til festsal. Alt dette arbeidet ble utført på dugnad.

Navnet Bakerosen er valgt fordi en bekk rant ut i sjøen og at det derfor var en os like ved bakeriet.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag