Yrjar Heimbygdslag

Av dette tunet, på bnr. 1 Nesset, er bare våningshuset som står igjen. Fjøset er fjernet og veien er flyttet nærmere huset enn slik vist på dette kartet.


Foto av bebyggelsen

Fra økonomisk kartverk.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag