Yrjar Heimbygdslag

Skjøte fra Anton Ulrich Holtermann til Anders Estensen, datert 31. oktober 1796, opplest på høsttinget ved Brekstad gård, 2. november 1796.
Se lærer Olaf Nessets avskrift på skrivemaskin.


skjøte

Dokumentet var utlånt av Sigmund Skaret.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag