Yrjar Heimbygdslag

Et aktivt medlem fant denne annonsen i «Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerte Adressecontoirs-Efterretninger» av 1. mars 1808. Det var major Anton Ulrik Holtermann (1752-1826) som tillyste salg av Ulriksborg i 1808. Gården ble kjøpt av hans nevø krigsråd Knud Henrik Holtermann (1786-1857) 30. april s.å. Krigsråden kjøpte samtidig en annen part av Uthaug av onkelen. Til sammen var kjøpesummen 8855 riksdaler.


salg av bebyggelsen

En kunngjøring.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag