Yrjar Heimbygdslag

Vi har lenge vært på leit etter et fotografi av husmannsplassen Myra. Helt uventet dukket den opp mellom negative bildefilmer fra Uthaug. Fotografiet er tatt vestover fra omlag der Ove Kristian Berg bodde. Til venstre er to tyskbrakker og andre installasjoner for kanonstillingene der, så husmannsplassen Myra, gården Hagen, gården Trøa (Beiangården), og aller borterst den andre gården med navnet Trøa.


foto av gården

Fotografiet ble gitt arkivet av Olav Kåre Berg.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag