Yrjar Heimbygdslag

Gården Uthaug sett fra sør i 1925. Kornåkeren er skåret med meieapparat, trukket av to hester. Bindingen av kornet foregikk manuelt og kornet ble tørket på staur. Bygningene vi ser er kufjøset til venstre og stallfjøset til høyre. Kufjøset er en vinkelbygning. Hovedbygningen har et tilbygg i vestre ende med smie.


foto av Uthaugsgården

Fotografiet eies av Uthaugsgården


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag