Yrjar Heimbygdslag

Gården Uthaug sett fra sør i 1935. Den nærmeste kvite bygningen er forsamlingshuset til losjen. Den ble overtatt av Uthaug turn- og gymnastikklag inntil de flyttet inn i Bakerosen, nede i Sjøgata. Over losjen ser vi kufjøset til venstre, våningshuset og stallfjøset til høyre. Kufjøset er en vinkelbygning.


foto av Uthaugsgården

Fotografiet eies av Uthaugsgården


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag