Yrjar Heimbygdslag

Dette er et flyfoto av Uthaugsgården i 1961. Vi ser våningshuset med den eldste delen til venstre. Til høyre står stallfjøset. Til venstre for hovedbygningen ser vi omrisset av kufjøset, det var en vinkelbygning. Stabburet til venstre ble revet og etter at stiftelsen var etablert, ble et annet tilsvarende flyttet hit. Oppe i bakken ser vi brønnen. Bak hovedhuset skimter vi bygningene på b.nr. 7, K.K. Lund flyttet ut fra bofellesskapet og i matrikkelen er b.nr. 7 det som da var igjen av l.nr. 143 a. Aller nærmest fotografen ser vi losjebygningen. Den fikk gratis tomt av Hans Åge Kristoffersen Lund. Bygningen ble klubbhus for Uthaug turn og gymnastikklag og revet da de overtok Bakerosen i Sjøgata, den grønne bygningen, aller bakerst for Uthaugsgården.


Foto av bebyggelsen

Foto: Fjellanger - Widerøe - 1961.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag