Yrjar Heimbygdslag

Våningshuset ble bygd i 1919, fjøset i 1914. Familien bodde i eldhuset, til høyre, mens nystua ble bygd.


foto av gården Indre Kotte

Foto: Ivar Hopen.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag