Yrjar Heimbygdslag

Sjøgata på Uthaug til høyre og bebyggelsen på Stranda lengst unna. På Stranda ser vi meieriet som en kvit bygning helt til venstre. Fiskere og sjøfolk bodde her langs sjøen. Teksten fortsetter under bildet.


Foto av bebyggelsen

Ukjent fotograf

I bygningen midt i bildet, og til høyre for de to nausta, bodde ifølge muntlige kilder Kristian Rostu. Bygningen ble kalt rostu, ut at vi kan forklare navnet nærmere. Terje Sørensen har skrevet om denne mannen:
"Din" Kristian, som egentlig het Johan Kristian Hansen, og var født 20.12.1871 på Kråkvåg som sønn av ungkar Hans Christian Iversen, f. 01.11.1848 i Bjugn (sønn av ungkar Iver Mikkelsen Eide og pike Kjerten Hansdatter Eide. Det er muligens Kjersten vi finner som ugift tjenestepike på Kråkvåg ved folketellingen i 1865).
Johan Kristians mor het Karen Christine Ovesdatter, og var født i Hemne i 1843. Hennes far het Ove Olsen.
Hans Christian Iversen bodde på Kråkvåg da han giftet seg med Karen Christine 2.4.1872. Samme dag ble også sønnen Johan Kristian døpt. (Det må vel kalles å slå to fluer i en smekk, skulle jeg mene). Datteren Ovedie Margrete kom til verden i 1874.
Kristian Fredrik Hansen og Johan Kristian Hansen giftet seg samme år, dvs, i 1899. Konene deres, henholdsvis Marta Pauline, f. 1875 og Margrethe, f. 1878, var søstrer.
De var døtre av Peter Gunnerius Pedersen Næsset (1838-1892), som opprinnelig var fra Grande, og Maren Martinsdatter f. 1850 på Nesset. Kristian Fredrik Hansen, f. 1870 på Hårberg, var sønn av Hans Nielsen og Karen Eliasdatter. Begge foreldrene var født 1833, ifølge kirkeboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag