Kart Anders-stua

Anders-stua på Nesset,
fradelt bnr. 4,
nå bnr. 283.

Anders-stua

Her bodde Lina og Anders Nesset. Det kan være fristende å plassere bestefar til Anders Nesset her, om ikke i samme huset så på det samme området.

Lina Nesset
Fra venstre; Lina, Marie og Astrid Nesset.

Mortinus Arntsen var sønn til husmannen i Rundbukta, Arnt Pedersen. Mortinus var fisker, men hadde også en plass som fødde ei ku og 5 sauer. Han sådde en åtting bygg og en åtting blandakorn. Mortinus var gift med Marta Andreasdatter fra Skardet. De fikk sju barn:

Marta og Nils Iversen bodde samme sted. Da de giftet seg i 1867 bodde de i samme huset som hennes foreldre. De fikk fire barn:
Lina og Andres Nesset bodde i denne stua. Anders var fisker, formann i Norges fiskarlag og stortingsmann. De fikk fire barn, rekkefølgen er tilfeldig: Borghild og Kåre Nesset overtok stua og deres sønn Narve Nesset, bor der i dag.
Åpningssiden for bygningene på Nesset
Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag