marenstua

Maren-stua på Nesset,
på matrikkelgården Uthaug.

Marenstua

Fotografi av Maren Nesset

Plasseringen av Maren-stua er usikker, men vi antar at det er denne stua vi har markert på kartet.

Peter Gunnerius Pedersen Næsset (1838-1892), som opprinnelig var fra Grande, og Maren Martinsdatter (1850-ca1954) fra Nesset, bodde her. De fikk sju barn:

  1. Sivert (1872-1963), gift med Henrikke Antonsdatter, bodde i Skardemyra, senere Uthaug.
  2. Marta Pauline (1875-?), gift 1899 med Kristian Fredrik Hansen (1870-?) fisker på Uthaug.
  3. Margrethe Oline (1878-?) gift 1899 med Johan Kristian Hansen (1871-?) fra Rostu på Uthaug.
  4. Arnt Andreas (1881-?)
  5. Petter Martin (1884-1884)
  6. Petra Marie (1886-?)
  7. Alfred (1889-?) gift med Inger Innstrand og bosatte seg på Strandly i Bugten.-

Maren-stua ble revet først på 1960-tallet. Merk at her er en skrivefeil i Ørlandsboka, bind III, side 76.


Åpningssiden for bygningene på Nesset
Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag