Kart Nesset

Torbjørnsen-stua på Nesset,
på matrikkelgården Uthaug.


Plasseringen av Torbjørnsen-stua er usikker, men det antydes at den lå øst for Ane-stua, på kartet gitt en mulig plassering. Vi siterer her fra Ørlandsboka, bind III, side 75:

Henrik Torbjørnsen (1852-?) fra Tysnes var gift i 1878 med Anne Sofie Josefsdatter (1849-?) fra bnr. 1. De fikk seks barn:

  1. Lorentse Sesilie f.1878, flyttet til Bergen.
  2. Toralf Julius f. 1880, gift med Tora Kaspara Torgersen. De emigrerte til USA.
  3. Mikael Lund f. 1882.
  4. Helga Sofie f. 1885.
  5. Marie Pauline f. 1887.
  6. Anna Lovise f. 1894.

Åpningssiden for bygningene på Nesset
Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag