Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av røysa på Nøkkelhaugen på gården Skaret er tatt fra sjøsiden. Tidligere var det ingen vegetasjon på Nøkkelhaugen og før steinene ble farget av mose og lav, var røysa godt synlig fra sjøsiden med sin fire meters høyde.


Foto av røysa

Foto: Ivar Hopen 2001


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag