Yrjar Heimbygdslag


Familien Knud Henrik Holtermann og hans to hustruer, Inger Marie Krause og Cathrine Bygball Gaarder

Av Terje Sørensen

portrett
Knud Henrik Holtermann.

Knud Henrik Holtermann, f. 1786, d. 4.7.1857 på Lade i Strinda. Han var sønn av Austrått-eieren kanselliråd Eiler Hagerup Holtermann (1748 - 1800) og hustru Christiane Ludvikka f. Høyer (1750 - 1830). I sine yngre år var han offiser, men han gikk snart over til sivil virksomhet. 30.8.1808 kjøpte han en del av Uthaug av sin farbror Anton Ulrik Holtermann (1752 - 1826), deriblant Ulriksborg for til sammen 8855 riksdaler. I 1828 kjøpte han Storfosen gård og det tilhørende standstedet Beian etter å ha solgt eiendommene på Uthaug. På Storfosna anla han både et garveri og et betydelig brennevinsbrenneri. Han hadde 550 mål dyrket jord, 10-12 hester, 60-80 storfe og 100 småfe. Under gården lå 26 husmannsplasser som ytte en årlig avgift på til sammen 200 spesidaler. På Beian åpnet Knud Henrik Holtermann landhandleri med bakeri. Han ansatte bestyrer der, Johan Christopher J. Ræder (1792 - 1857), som han siden solgte handelsstedet til. På stedet var det også gjestgiveri. I 1844 solgte Holtermann igjen Storfosen gård. Den ble kjøpt av proprietær Niels Rosing Parelius Hegge (1807 - 1890) for 15000 spesidaler.

Deretter flyttet Holtermann til Trondheim hvor han hadde en bygård. Men ved den store bybrannen i 1844 ble mange bygårder lagt i aske. Det gjaldt også hans gård som lå i nåværende Olav Trygvasons gate. Etter brannen flyttet Knud Henrik Holtermann til Lade. Lade gård hadde han kjøpt ved auksjon 13.7.1844 fra madame Marie Meinckes dødsbo for 15010 spesidaler. Skjøte ble utstedt 28.10.1844. Holtermann drev også betydelig forretningsvirksomhet etter at han bosatte på Lade hvor "han indrettede sig med megen Komfort og førte et meget gjæstfrit Hus".

Personkarakteristikk: Krigsråd Holtermann var en type på en kavaler av den gamle skole. Han var alltid sirlig og satte pris på en dannet fremtreden. Han var en meget dugelig og driftig mann.

Knud Henrik Holtermann var gift to ganger, første gang i 1812 med Inger Marie Krause, f. 1789, d. 1814 på Uthaug. Hun var datter av kaptein Fredrik Krause og hustru Inger Marie f. Thode. Andre gang ble han gift 1818 med presteenken Cathrine Bygball Gaarder, f. 1880, d. 26.12.1824 på Uthaug. Hun var datter av oberst Ole Gaarder (1732 - 1799) og hustru Else Sophie f. Meldahl (1746 - 1821) i Stangvik. Hun var søster av ørlandspresten Augustin Meldahl Gaarder (1784 - 1848) og hadde i første ekteskap vært gift med Hans Holst Lund (1761 - 1817) som også hadde vært sogneprest på Ørlandet. Knud Henrik Holtermann hadde 2 døtre i første ekteskap og 3 døtre og 1 sønn i andre ekteskap.

  1. Christiane Ludvikka, f. 8.8.1813, d. 16.11.1892 i Trondheim. Hun var ugift.
  2. Inger Marie Krause, f. 11.12.1814, d. 5.6.1889 på Lade i Strinda. Hun ble gift 1845 med løytnant Morten Lyng Lossius (1819 - 1890) som var oberst og sjef for 2. korps av Trondhjemske infanteribrigande. Han overtok Lade etter svigerfaren. Inger Marie og Morten Lossius fikk 2 sønner og 5 døtre.
  3. Hanna Lund, f. 1.8.1819. Ugift.
  4. Jørgine Margrethe, f. 24.12.1820, d. 21.11.1890 i Trondheim. Hun ble gift 1845 med løytnant Carl Fredrik Busch Smidth (1820 - 1882), sønn av proprietær i Orkdal Svend Busch (1787 - 1829) og Andrea Cathrine Krause (1784 - 1833). Løytnant Schmidt ble offiser 1840. Han bodde flere år på sjefsgården Flyta i Rissa, men flyttet seinere til Trondheim. 1 sønn.
  5. Pauline Augusta, f. 22.12.1821. Ugift. Hun bodde i Trondheim sammen med søsteren Christiane.
  6. Cato Bygball Gaarder, f. 4.10.1824, d. 10.5.1842 i Trondheim. Han var farmasøyt.

Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag