Gabrielsenstua eller Mariestua i Sjøgata
og
familien til Johanna Marie Johnsdatter og Kristian Kristoffersen Uthaug

Av Terje Sørensen og Ivar Hopen

foto fra sjøgata
foto fra sjøgata
foto fra sjøgata
foto fra sjøgata
foto fra sjøgata
foto fra sjøgata

Gabrielsenstua eller Mariestua, lå i Sjøgata på Uthaug, på motsatt side av gata i forhold til de andre beboelseshusene. Den lå nesten rett ovenfor den som i dag omtales som Nilsenstua. Stua hadde to rom med en bileggerovn i skilleveggen. Kjøkkenet hadde jordgulv og stor grue. I stuerommet var det lagt gulv. Raften var så lav en en kunne legge handa på den. Se bildene av stua til høyre, klikk for større. Like øst for Gabrielsenstua lå stornaustet, begge deler er revet.

Under innsamlingsarbeid til Ørlandsboka ble muntlige kilder benyttet og for denne stua kunne en informant opplyse om at den tidligere var kalt Mariestua. Vedkommende mente at brødrene Johan og Edvard Kristoffersen hadde bodd her før de ble gårdeiere, Johan på Beiangården og Edvard på Hoøya. Disse to hadde ei mor som var døpt Johanna Marie, men som kalte seg bare for Marie. Hun kan være opphavet til det eldste kjente navnet på stua.

Ved folketellingen 1900 bodde Kristoffer Kristiansen og Marie Johnsdatter på en plass under Uthaugsgården (b.nr.13), denne stua lå på denne gårdens grunn. Dette ekteparet kom fra Beian og sønnen som kjøpte Trøa, bnr. 9 på Uthaug, ble hengende med tilnavnet Beian, til tross for at han selv kalte seg Uthaug.

Terje Sørensen har laget følgende relasjoner til Marie og Kristian Uthaug:
Kristoffer Kristiansen, f. 3. juli 1820. på Rishaug i Agdenes. Foreldrene hans var Kristian Olsen Rishaug (1780 - ) og Ane Jensdatter Aune (Kirkaune) (1781 -). Farfaren hans, Ole Estensen Rishaug, druknet 29.desember 1790, 41 år gammel. Farmoren Olive Arntsdatter bodde som enke på Rishaug i 1801. Hun var da 54 år gammel. Kristoffer Kristiansen ble gift 2.1.1852 med Johanna Marie Johnsdatter, som ved giftemålet hadde adressen Grande. Johanna Marie, f.6.10.1823 var datter av ungkar John Simonsen og pike Mette Mikkelsdatter, Bakken. Denne faren kan være den Joen Simonsen Udstrand som konfirmeres i 1814.
Kristoffer og Marie hadde fire barn ved folketellingen i 1865:

  1. Johan Christian, f.5.7.1849, døpt 19.08.1849. Faddere var Anders Olsen Udhoug*, Hans Josephsen Ryggen**, Simon Andersen Trøen***, Karen Larsd. Udhoug, Gjertru Pedersd.* ibid. Oppgitt av: Anders Olsen Udhoug m/vidner: Sivert Sivertsen Rønne og Jacob Hansen Grande. Han døde i 1940.
  2. Ane Elisabeth, f.7.5.1860, døpt 8.7.1860. Foreldre: Strandsidder Christopher Christiansen og hustru Marie Johnsdtr. Faddere: Margrethe Jacobsdtr. Udhaug, Sophie Johansdtr. Trøen, Johanne Christiansdtr. Vig, Anders Andreassen ibid., Hans Aage Christopersen Udhaug, Hans Andersen ibid. Anne Elisabeth ble konfirmert 10.10.1875 (Fornavnet ble da skrevet Anne Elisabeth, ikke Ane Elisabeth som i dåpsregisteret).
  3. Edvard, f.11.1.1863, døpt 29.3.1863. Foreldre: Inderst Christopher Christiansen og hustru Johanna Marie Johnsdtr. Faddere: Johanna Hansdtr. Udhaug, Dorthea Hansdtr. Udstrand, Peder Arntsen Haarberg, Ole Hansen Udstrand, Christopher Udhaug. Han døde i 1942.
  4. Kristine (ved folketellingen 1865 ble navnet skrevet Christine), f. 6.6.1865, døpt 13.8.1965. Foreldre: Strandsid. Kristofer Kristiansen Udhaug og hustru Marie Johnsdtr.. Faddere: Ingeborg Andersdtr., Mette Iversdtr., Peter Andersen, Kristian Olsen. Kristine ble konfirmert 2.10.1881.

*: Ørlandsboka III, side 99 viser at fadrene Anders Olsen og Gjertrud Pedersdatter var husmannsfolk under Trøa.
**: Hans Josephsen Ryggen kan være identisk med mannen som kalles Hans Åge Josefsen i Ørlandsboka II, side 367.
***: Simon Andersen Trøen = Simon Andreas Andersen f.1832, d.ugift i tæring i 1860 (Ørlandsboka III, side 97).

Ut av dette må Marie og Kristoffer Uthaug ha bodd et sted på Uthaug før de giftet seg ettersom fadderne er fra det området.

Etter denne familien bodde søskenparet Gunnelie og Johan Gabrielsen i stua og de er opphavet til det yngste navnet på bygningen. De bodde tidligere i et hus ved Storhaugen ute i Øya, mellom veien og fjellet, der veien svinger ut til Sauvika. Helga og Oline Rønne bodde så her i Sjøgata og til sist Harald Grimstad etter at han ble kastet fra gården av tyskerne under siste krig. Harald Grimstad flyttet først inn i leiligheten på Uthaugsskolen, men så tok tyskerne også den bygningen og da var huset i Sjøgata neste husvære. Folketellingen 1865 viser at en 20 år gammel fisker fra Trondheim, Christian Østbye, losjerte i huset. Beklageligvis ble stua ansett å være så skjemmende i Sjøgata at den ble revet.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag