kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgårdenUtstrand,
G.nr. 75/2.

Gården Utstrand

foto av gården
Gammelgården, sett fra nordøst.

Ny gårdsbebyggelse ble bygd opp vel en kilometer fra den gamle, i det som tidligere var utmark under gården Utstrand. Her påviser forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, brukere tilbake til 1770-tallet. Det var en stor eiendom, samlet skyld før den første fradelinga var 4,23 skyldmark, og det totale arealet bortimot 300 da. Fradelingene reduserte gårdens skyld til 4,00 skyldmark.

Den første brukeren, Sivert Pedersen (1720-1796), kom fra Meldal. Han ble gift med enke Gunnhild Jonsdatter (1712-1797), muligens fra Rusaset. De fikk fire barn:

 1. Ingeborg f. 1742, hun var Gunnhilds datter fra første ekteskap, ble gift med Anders Estensen på Uthaugsskaret.
 2. Simon f. 1756, neste bruker.
 3. Marit, gift med Jens Pedersen og Peder Jensen på Kirkebakken på Uthaug.
 4. Elen f. 1767.
kart av gården
Plassering av den gamle og den nye gården.

I skiftet etter Gunnhild og Sivert Pedersen oppgis hest, 2 kyr og en vær. Det var nok sjødrifta som var viktigst, og de benyttet da bare halve bruket.

Simon Sivertsen (1756-1839) overtok det halve etter faren i 1786, det hele fra 1797. Han var gift tre ganger: Fø,rste gang i 1786 med Marit Olsdatter (?-1816) fra nabobruket, Haugløkkan. De fikk tre barn:

 1. Ola f. 1788.
 2. Malena f. 1789.
 3. Jon f. 1792, gift med enka Mette Mikalsdatter på Utstrand.

Da kona til Simon, døde i 1816 oppgis besetningen til 2 hester, 5 kyr, 1 sau og 2 lam. De hadde en fembøring og en seksring, 6 torskegarn og 10 sildegarn. Dette siste var ikke så merkelig ettersom fjorden utafor var en rik sildefjord og de rodde vinterfiske, enten fra Halten, Nordøyan eller i Lofoten.

Simon Sivertsen giftet seg andre gang med Maren Johansdatter (?-1819) fra Berg. De fikk et dødfødt barn i 1819 og Maren døde samme år.

Simon Sivertsen giftet seg tredje gang i 1819 med Karen Jakobsdatter, de fikk tre barn:

 1. Maren f. 1820, d. 1840 i en koppeepidemi.
 2. Ane f. 1822 d. 1830.
 3. Mette Sofie f. 14.2.1826, gift med Johan Kristian Tøkersen fra Uthaug.

De gamle gårdsbygningene ligger høyt og fritt, ikke så langt fra sjøen. Denne gården hadde naust på samme sted som de andre på Utstrand, naustveien ble fjernet i 1999 og ny vei lagt korteste vei ned bakken til fylkesveien.

Etter Simon Sivertsen kom Ole Knutsen Kråkvik fra Eggan i Orkdal til Ørland i 1818. Han eide også gården Sørteigen på Rønne. Han var gift med Ane Ellingsdatter, de fikk ett barn:

 1. Kornelius f. 3.8.1816, neste eier.

Kornelius Olsen (1816-1890) overtok farens eiendommer i 1856. Han ble gift første gang i 1843 med Maren Nikoline Arntsdatter Lund (1820-1867) fra Ulriksborg. De fikk fire barn:

 1. Ane, døde ugift.
 2. Karen Margrete f. 4.5.1844, gift med Hans Åge Kristiansen Lund fra Hårberg, eier av Sørteigen på Rønne.
 3. Hanna Jørgine f. 7.3.1848, gift med Jakob Kristiansen Lund fra Hårberg. De forpaktet bruket på Utstrand ei tid.
 4. Anna Oline f. 28.5.1856, gift med Edvard Eggan på Ormhaug på Viklem.

Kornelius Olsen giftet seg andre gang i 1878 med Anne Sofie Johansdatter (1847-?) fra Opphaug. De fikk ett barn:

 1. Anna Marselie f. 30.1.1882, neste eier.

I årene fra 1845 til 1875 fødde gården 1 til 2 hester, 4 til 8 kyr, 4 til 14 sauer, 1 eller 2 griser. De sådde fra 3 til 4 tønner korn og satte mellom 4 og 5 tønner poteter.

Anne Utstrand (1882-?) fikk heimel på bruket i 1928, hun var ugift. Jakob Kristiansen Lund (1849-1912) forpaktet bruket ei stund, han kom fra Hårberg og var gift med Hanna Jørgine Korneliusdatter (1848-1929). De fikk ni barn:

 1. Maren f. 19.9.1874.
 2. Kristian f. 7.1.1876.
 3. Kato f. 10.1.1878 d. 1931 i USA.
 4. Berthalda f. 27.2.1879.
 5. Hanna Jakobine f. 13.10.1881.
 6. Hans f. 15.2.1883.
 7. Jakob f. 28.7.1884.
 8. Harald f. 26.5.1890.
 9. Borghild Magdalena f. 1891 d. 1912.

Søskenparet Odd og Eldbjørg Kotte kjøpte bruket i 1946. De kom fra nabobruket i vest, Indre Kotte. Odd Kotte (1923-?) var gift med Edit Olden (1923-2018).

Eldbjørg Kotte (1918-1994) ble gift med Nils Stuanes (1907-1990) fra Bjugn og de overtok hele gården i 1957.

Nils' søsterdatter, Toril Stuanes (1947- ) overtok i 1970. Hun ble gift med Oddbjørn Winther (1945- ) fra Austrått. De bygde opp det nye gårdstunet som ligger lengst sør på eiendommen. De fikk to barn:

 1. Nils Eldar f. 19.10.1968, neste eier.
 2. Rigmor f. 14.8.1973.
Nils Eldar Winther (1968- ) overtok etter foreldrene som flyttet til gården Austheim på Austrått.

Den gamle gårdsbebyggelsen er fra 1860-tallet. Våningshuset er restaurert, det gamle fjøset står enda. Arealet på gården er på 250 da dyrka mark og det drives melk- og kjøttproduksjon med over 30 melkekyr.

foto av gården
Den gamle stuebygningen.
foto av gården
Det gamle fjøset.

Opplysninger om gården Utstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 168.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag