kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/3.


På jorda til denne gården på Utstrand ligger det området som nok har spor etter den eldste bosettingen på Utstrand. Her ligger de svartjordflekkene som blir omtalt som "Hustuftene". Her er det gjort jordfunn under pløying og harving som bekrefter dette. Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, har funnet brukerrekka helt tilbake til 1775. Eierne har også drevet sjøen, noe et dødsbo fra 1825 viser. De hadde da på gården en åttring og en færing foruten 7 torskegarn og 13 sildegarn.

I 1957 oppgis arealet til 60 da dyrka mark. Besetningen oppgis til 2 hester, 6 kyr og 3 ungdyr, gris og 25 høns.

foto av gården
Gården Utstrand 2002
foto av gården
Gården Utstrand 2003
foto av gården
Alf Utstrand

Dette bruket startet som løpenummer 148 før arealet ble halvert i 1856 med fradeling av l.nr. 148 b. Opprinnelig verdi ble satt til 5,50 skyldmark.

Hans Karlsen bygslet bruket i 1775 og hadde det en ti års tid. Så kommer Ola Larsen (1762-1825) fra 1786. Han kom fra Hårberg og var gift tre ganger, første gang med Berit Andersdatter (1749-1787) fra Hovde, de fikk ingen barn. Ola Larsen giftet seg andre gang med Karen Hansdatter (?-1822) fra Grande, de fikk fem barn:

 1. Hans f. 1788.
 2. Andrea f. 1791 d. 1824.
 3. Lars f. 26.3.1794, neste bruker.
 4. Kristian f. 1.2.1797.
 5. Olava f. 14.12.1802.

Ola Larsen giftet seg tredje gang med Malena Hansdatter (1772-1854), hun var enke etter Sivert Jonsen på Vik, de fikk ingen barn. Det er alle skiftene i forbindelse med alle dødsfallene som gir et innblokk i gårdens formue og utvikling, se side 173 i bind 3 av Ørlandsboka.

Lars Olsen (1794-1856) overtok halve bruket i 1818 og etter farens død i 1826, resten av bruket. Han var gift med Kristine Hansdatter (1787-1843) fra Opphaug. De fikk fem barn:

 1. Berit f. 30.4.1817, gift med Lars Sivertsen fra Vik, senere Hoøya.
 2. Ole f. 4.9.1819, kjøpte gården Berg i 1849.
 3. Lorentse f. 12.8.1823, gift med Elias Jakobsen på Utstrand.
 4. Hans Petter f. 14.12.1826, bruker av halve gården.
 5. Jakob f. 1.2.1828, neste bruker.

Lars Olsen giftet seg andre gang med Hanna Olsdatter (1817-1903) fra Titran, de fikk ett barn:

 1. Anne Elisabet f. 2.9.1846.

I 1856 kjøpte brødrene Hans og Jakob Larsen bruket fra Austrått og delte det mellom seg i to like parter. Jakobs del ble senere b.nr. 3 og Hans Petters del ble b.nr. 4. Besetningen på dette bruket var i tellingene 1845-1855-1865 og 1875; 1-3 hester 4-9 kyr, 6-16 sauer, 1-2 griser. de saådde 1-2 tønner bygg, 1 tønne havre og satte 3-4 tønner poteter.

Jakob Larsen (1828-1877) ble den første sjøleieren, gift i 1852 med Anne Katrine Hallsteinsdatter (1831-1877) fra Hoøya. De fikk fem barn:

 1. Hanna Kristine f. 17.9.1852, ugift.
 2. Lorents Henrik f. 1.5.1856, neste eier.
 3. Martin f. 10.7.1858, eier av bruket Solset.
 4. Anne Elisabet f. 1864 d. 1873 i skarlagensfeber.
 5. Lorentse f. 1864 d. 1873 i skarlagensfeber.

Brødrene Henrik og Martin Utstrand fikk heimel på eiendommen etter mora i 1879, de delte likt mellom seg i 1902, den andre halvparten ble bruket Solset.

(Lorents) Henrik Utstrand (1856-?) giftet seg i 1894 med Gjertrud Margrete Arentsdatter (1862-?) fra Innstrand, de fikk sju barn:

 1. Gerhard Ludvig f. 9.10.1892, neste eier.
 2. Johan Arnt f. 1896 d. 1907.
 3. Marie Mathilde f. 2.1.1898, gift i Orkdal.
 4. Alf f. 16.10.1900, eier fra 1930.
 5. Sofie f. 22.1.1902, gift i Fosnavågen.
 6. Ole f. 26.6.1903, gift med Haldis Ervik, bosted Uthaug.
 7. Ruth f. 15.7.1905, gift med Martin Olsen på Nesset.

Ludvig Utstrand (1892-?) overtok gården i 1917, han var ugift.

Alf Utstrand (1900-1975) overtok etter sin bror i 1930. Han var gift med Solveig Myrvang (1914-1944) fra Myrvang, de fikk ingen barn.

Odd Utstrand f. 3.6.1943 overtok eiendommen i 1974. Han er sønn av Haldis og Ole Utstrand.

Jorda ble kjøpt av gården Kotte, 74/14, på Uthaug i 1993 og bruksnummer 3 er slettet fra matrikkelen. Gårdsbygningene ble fradelt eiendommen i 1994 og gitt bruksnummer 44.

Opplysninger om gården Utstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 173.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag