kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgården Utstrand
G.nr. 75/4.


Her bygde Hans Petter Larsen opp en gård i 1856. Han kom fra bruksnummer 3 på Utstrand. Ingen av hans etterkommere overtok gården. Deretter gikk gården fra eier til eier uten slektssammenheng. I 2001 bor det tre familier på gården, mens gårdsdrifta var opphørt.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Ved skyldsettingen i 1856 fikk dette bruket løpenummer 148 b med skyld 2,75 skyldmark, det var en halvering av l.nr. 148 som opprinnelig var på 5,50 skyldmark. Lokalt blir denne gården omtalt som "Husagården". Grunnen er ikke fastslått, men en kan tenke seg at det har å gjøre med at området som hovedhusa på løpenummer 148 sto på, ble kalt "Hustuftene".

Hans Petter Larsen (1826-1863) ble i 1848 gift med Maren Lovise Hansdatter Lund (1824-?) fra Uthaug, og datter av omgangsskolelærer Hans Aage Lund. De fikk fem barn:

 1. Kristianne f. 24.4.1848 d. 1890, to barn: Hans Alberg Gabrielsen f. 1873, gift med Emilie Nilsen og Kristian Johansen Vik f. 1882, gift med Marie Olsen i Beian.
 2. Karen f. 20.4.1851, gift med Nils Johannes Hellem.
 3. Hanna Lorentse f. 3.5.1855, gift med Johan Kristoffersen på Uthaug.
 4. Malena f. 20.8.1858, gift med Daniel Hansen fra Uthaug, bosted som husmannsfolk på Utstrand.
 5. Hans Åge f. 2.10.1862.

Maren Lovise var benyttet som jordmor, selv om hun ikke hadde formell utdannelse. og hun vevde, det Hilda Cecilie Lund Øyasæter skrev i boka om lundslekten som kunstveving.

Johan Hallsteinsen Hoøen (1834-1901) fra Hoøya overtok bruket i 1863. Han var gift i 1864 med Anne Johanne Kristiansdatter Lund (1839-1905) fra Hårberg. De fikk ingen barn.

I folketellinga for 1900 er Anton Korneliussen Foss (1870-?) skrevet som gaardmand på dette bruket, men han var muligens en driver, for enka Anne Hoøen selger i 1905 bruket til Ingolf Nilsen Næss. Anton Foss kom fra Ytter-Råk og var gift i 1898 med Kristine Hansdatter (1871-?), de fikk to barn mens de var i Ørland:

 1. Asbjørn f. 23.10.1898.
 2. Laura Hermanda f. 9.6.1900.

Så kjøper Ingolf Nilsen Næss (17.11.1880-8.8.1946) bruket og sitter med det fram til 1918. Han kom fra Nes i Bjugn kommune. Etter at de solgte gården bodde de på Vik og var der da gården brandt, deretter flyttet familien til Hårberg. Ved konas død er Ingolf oppgitt som «arbeider». Ingolf Næss var gift med (Gina) Jørgine (Sophie)Sofie Johansdatter (21.7.1874-10.6.1937) hennes foreldre var Johan Jørgen Johannesen Viklem f. 1842 og Lorine Sophie Olsdtr. f. 1844 på Røstad, de hadde vært gift i ett år ved Jørgine Sophies dåp. Ingolf Næss og Jørgine hadde tre barn:

 1. Johan Sverre Wik f. 9.5.1897 på Vik i Ørland, særkullsbarn, døpt 20.6.1897 og konfirmert 1912 i Ørland kirke, foreldre fyrbøter Kristian Fredrik Fredriksen og hustru Jørgine Sofie Johansdatter.
 2. Øivind f. 11.10.1902 i Hemne, døpt 21.10.1902 og konfirmert 1918 i Ørland kirke, døde 1.5.1987 i Trondheim.
 3. Arne f. 25.12.1908 på Utstrand, døpt 7.2.1909 i Ørland kirke, døde 8.4.1987, eier av Hårberg i Ørland.

Jon Arntsen Sand fra Oksvoll er kjøper i 1918. Han var gift med Gurine og fire barn er kjent:

 1. Dagny, gift med John Ness.
 2. Johannes.
 3. Gudrun f. 13.2.1915 d. 1970.
 4. Alf.

Aksel Eldor Hansen Grimstad (1875-1927) fra Gildeskål er neste eier, gift i 1902 med Anne Marie Jensen (?-1909) fra Reitå i Nordland. De fikk to barn:

 1. Anne Hansine Oliva f. 10.4.1903, utdannet sykepleier, bosted Frosta.
 2. Astrid Marie f. 13.9.1909 i Bergen, gift med Harald Hoøen på Fagervoll.

Aksel Grimstad var ishavsskipper og de bodde i Haugesund inntil kons døde i barselsseng. Han giftet seg andre gang med Petra Heggelund (?-1945) fra Mehamn. de flyttet da til Steinvik i Bjugn, deretter til Vangenstein og til slutt hit til Utstrand. Etter salget av gården, høsten 1940, flyttet Petra Grimstad på aldersheimen. Det fortelles at ekteparet Agnes og Joakim Sebjørnsen bodde her og var muligens drivere omkring 1920.

Oscar Sofus Guldteig (1881-1944) er neste eier fra 1940. Han kom fra Guldteigen og var gift med Martha Kristiansdatter Tromp (1885-1963) fra Aks på Ryggen. Oscar Guldteig hadde erfart matmangel under første verdenskrig og ervervet gårdsbruket for å sikre mat til sin familie. De fikk fem barn:

 1. Odlaug Margrethe f. 13.12.1908 d. 1986, gift med Arne Bjørlykke, eide ei stund Aks, siste bosted var Uthaug.
 2. Asbjørn f. 8.3.1910 d. 23.8.1979, eide arealet Nordteigen og bygde villa på Uthaug, gift med Aasta Ingeborg Trangvik (1915-2007) fra Fillan på Hitra, tre barn.
 3. Arnulf f. 16.6.1912 d. 14.4.2000, bosted Uthaug.
 4. Eva f. 6.9.1915 d. 28.11.1992, bosted Uthaug.
 5. Kolbjørg f. 20.9.1922 d. 21.6.2004, bosted Uthaug.

Oscar Guldteig var baker på Uthaug, deretter dreiv han med frakting med fartøy. Sønnene var med i denne farten.

Margido Grønning (1902-1973) kjøpte bruket i 1946. Han kom fra Brekka på Hårberg og var gift med Sigrid Margrethe Johansdatter (1903-1983) fra Uthaug De fikk fem barn:

 1. Jakob f. 16.11.1934n døde 22.1.2022 i Larvik. Gift med Inger Johannem, barn Tove og Nathalie.
 2. Norunn f. 1936 døde 1966.
 3. Einar f. 20.11.1938 døde 14.9.2000, neste eier.
 4. Mary f. 7.9.1943.
 5. Tormod f. 11.11.1944, gift med Venche Strøm.

Gården hadde på det meste en besetning på 12 melkekyr. Driften ble avsluttet midt på 1990-tallet. Gården ble solgt i 2007.

Opplysninger om gården Utstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 176.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag