kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgården Utstrand
G.nr. 75/5.

foto av gården

Gården nevnes fra gammel tid mellom bygdefolk for Haugløkkan. På skråningen opp fra sjøen har det vært tidlig bosetting, og her var gode lendingsforhold, mens sjøen sto høyere. Steinredskap med runeskrift er funnet under steinplukking og skal etter sigende være levert inn til København.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
Gunnar Kirkebak
1927-2002
foto av gården
Jakob Kirkebak
1923-1999

Den første brukeren vi kan plassere her het Ola Jensen (1711-1751). Han var gift i 1735 med Olava Olsdatter (?-1751). De fikk fem barn som forsvinner ut av historien.

En Johannes Jonsen kan ha vært leilending her, sammen med kona Karen Andersdatter (?-1803). De fikk to barn.

Jakob Olsen Hov (1778-?) blir neste bruker. Han var gift i 1806 med Elen Eriksdatter (1779-1824). De fikk ni barn og hun døde etter tvillingfødselen. Barna var:

 1. Karen f. 30.12.1807, gift 1833 med Josef Jonsen på Trettenget.
 2. Ole f. 1809 d. 1828.
 3. Elias f. 7.12.1811, neste bruker.
 4. Johan Kristian f. 1813 døde ung i Vågan i Lofoten under fiske.
 5. Katrina f. 1815 d. 1819.
 6. Hans f. 3.7.1817, gift med Andrea Iversdatter fra Orkdal.
 7. Kristian f. 1822, døde 11 dager gammel.
 8. Ellen f. 1824 d. 1827.
 9. Jakob Andreas f. 12.2.1824, bruker av nabogården.

Eierne som er listet opp her hadde alle to hester i driften av gården. De hadde to til tre kyr og sjøen var viktigste inntektskilde. Da Jakob Hov døde oppgis en seksring med mast og segl, 6 torskegarn og 12 sildgarn.

Våningshuset på gården er fra 1896, driftsbygningen fra 1897 og restaurert i 1980. Våningshuset hadde enda i 2012 en skorstein i kjøkkenet med inngang til røykkanalen fra loftet.

Brødrene Elias og Jakob Jakobssønner kjøpte bruket i 1852. I 1859 delte de den mellom seg i to like deler, slik at Elias fikk den vestre delen under løpenummer 149a, senere b.nr. 5 og Jakob fikk den østre delen l.nr. 149b, senere b.nr. 6.

Elias Jakobsen (1811-?) ble eier i 1859, gift i 1843 med Lorentse Larsdatter (1821-?) fra Utstrand. De fikk tre barn:

 1. Jakob Andreas f. 6.7.1844, neste eier.
 2. Ane Marta f. 7.9.1851, gift med Hans Jørgen Hansen.
 3. Elen Katrine f. 7.10.1860, gift med Ove Olsen Lunda.

Fortsatt hadde bruket, nå i 1865, 2 hester, 5 kyr, 6 sauer og 1 gris. De sådde bygg og havre og satte 3 tønner poteter.

Jakob Andreas Eliassen (1844-?) fikk skjøte på gården 28.5.1874. Han var gift første gang med Berit Anna Larsdatter (1842 -1891) Fra Stjørna. Han ble far til ti barn:

 1. Emma Lorentse f. 4.4.1869. Hun døde i magebetennelse i 1883.
 2. Elias f. 29.1.1870, bosatte seg på Myrvoll før han dro til Canada i 1902. sammen med søstera Kristine.
 3. Lars f. 27.1.1872, los i Trondheim.
 4. Jakob Bernhard f. 23.12.1874, dro til USA i 1897, gift der.
 5. Johan Edvard f. 7.6.1876, hans mor var Serine Johansdatter, Uthaug.
 6. Lorentse f. 21.2.1877, dro til USA i 1897, gift Lilleli i USA.
 7. Kristian f. 27.4.1880, dro til USA i 1900.
 8. Hanna f. 5.12.1882, hennes mor var Nikoline Arntsdatter, Utstrand.
 9. Josefine Kristine f. 2.8.1883. Emigrerte til Canada i 1902 sammen med broren Elias.
 10. Anne Gurine f. 2.9.1886. Emigrerte til Canada og ble gift med farmer Gustav Sylte.

Jakob Andreas Eliassen (1844-?) giftet seg andre gang med Johanna Kristina Markusdatter (1862-?) fra Karlestrand. De fikk sju barn:

 1. Johan Kristian f. 10.3.1893, neste eier.
 2. Alfred Meyer f. 27.10.1894, han flyttet til Rissa.
 3. Else Margrethe f. 19.11.1895, gift med Paul Hermann Nilsen Grande på Melbu under Hårberg.
 4. (Ellen) Johanna f. 29.3.1898.
 5. Bjarne f. 18.4.1901.
 6. Jakob Andreas f. 29.1.1903.
 7. Ellen

Jakob Eliassen solgte gården i 1898 og flyttet til plassen Kråka. Han kjøpte Øvre Djupdal i 1920.

Jakob Henrik Olsen Kirkebak (1844-1916) kjøpte gården med skjøte 10.1.1898. Han hadde med familienavnet fra Kirkebakken på Uthaug. Han var gift i Trondheim 24.8.1890 med Ingeborg Tobiasdatter (1862-1933) fra b.nr. 13 på Røstad. De fikk fem barn:

 1. Johan f. 25.5.1887, neste eier.
 2. Ole f. 19.7.1891, gift med Hanna Skaret.
 3. Tobias f. 16.7.1893, gift med Jonetta Hindrum.
 4. Elen f. 18.3.1896, gift med Nils Indstrand.
 5. Jakob Henrik f. 1902, døde i engelsk syke i 1908.

Johan Kirkebak (1887-1975) fikk skjøte på gården 27.4.1918, gift 29.7.1922 med Gudlaug Petrine Olsen (1895-1978) fra Uthaug, som datter av baker P.B. Olsen. De fikk seks barn:

 1. Åse f. 7.11.1920 d. 2011, gift med Idar Skogen fra Bjugn.
 2. Jakob, f. 21.1.1923 d. 17.12.1999, neste eier.
 3. Ingeborg f. 6.7.1924 d. 5.1.2016, gift med Erling Næsset fra Uthaug.
 4. Per Kjell f. 27.11.1925 d. 6.11.2010, gift og skilt.
 5. Gunnar f. 1.10.1927 d. 3.9.2002. Han hadde bolighuset sitt i nærheten av sommerfjøset og med utsikt til de gamle hustuftene på odden Kråka. Der kan en enda skimte spor etter kjellerne til bygningene. Ekra ved kråka har vært beiteland og her har en type løk forvillet seg.
 6. Kari f. 9.6.1933, gift med Thor Fuglerud.

Jakob Kirkebak (1923-1999) overtok gården i 1971, han bygde ny villa et stykke fra gårdsbygningene, gift med Astrid Eide (1929-1993) fra Stjørna. De fikk tre barn:

 1. Åshild f. 2.3.1951, døde 4.3.2019, bodde i Botngård, Bjugn kommune.
 2. Gunn Johanne f. 15.12.1952, gift med Tom Terjesen, bor i Stavanger.
 3. Borghild f. 21.10.1955, bor i Trondheim.

Jordveien er delt og mens det ble beitet på den østre parten, ble sommerfjøset benyttet til melking. Det totale arealet er på 167 da.

Jakob Kirkebak forærte flere gjenstander til Yrjar Heimbygdslag.

Dag Næsset (1964-2018) overtok gården. Han er sønn av Ingeborg og Erling Næsset fra Uthaug. Han solgte 16.12.2015 en parsell nordøst for flyplassen til staten ved Forsvarsbygg til forlengelse av arealet rundt den forlengede rullebanen på flyplassen. Parsellen hadde g.nr. 75/73. Han døde 20.6.2018.

Opplysninger om gården Haugløkkan finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 182.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag