Strandsittere ved Kråkatjønna under gården Sannan,
på matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/7.

foto av gården

Nede ved sjøen på Utstrand og i nærheten av to tjønner lå to boplasser, begge med navnet K&raring;ka.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Sannan, bnr 7, ble slått sammen med Utstrand, bnr 9, i 1991 og gården har beholdt bnr. 7 i matrikkelen, men skiftet navn til Sagli. Dermed har gården fått navn etter slektsnavnet til de siste eierne av gården. Dette er svært vanlig i muntlig navnetradisjon og er fortsatt i brukt på Ørland. Men at det offisielle gårdsnavnet blir forandret av denne grunn, er uvanlig.

Det var Johan Martin Arnet (?-?) som fikk skjøte på gården i 1908. Han solgte i 1913 til Erling og Edvard Olsø. De hadde vært i Amerika og tjent penger til gårdkjøp. Men to år senere solgte de igjen gården og flyttet til Trondheim. Kjøperen denne gang var Edvard Martin Sagli (1880-1947) fra Saglia i Sørfjorden i Stjørna. Han var gift med Sofie Olsø (1883-1940), hun var søster av de to forrige eierne. Sofie og Edvard Sagli fikk seks barn:

  1. Edvard f. 25.1.1910, neste eier.
  2. Margrethe f. 17.6.1911, bosted Brekstad.
  3. Einar f. 23.8.1914, gift med Elisabeth Røstvoll, bosted Strinda, ett barn.
  4. Mary f. 2.6.1916, gift med Einar Husby (1920-?) fra Stjørna, tre barn.
  5. Leif Olaf f. 3.9.1922 d. 9.6.1943.
  6. Karl Martin f. 1926, gift med Mary Ann Foss (1929-?), reiste til Amerika, seks barn.
foto av gården
foto av gården

Edvard Sagli (1910-1984) fikk skjøte på bruksnummer 7 og 21 i 1948. Arealet var da 132 da dyrket mark, senere ble 40 da oppdyrket. Edvard Sagli giftet seg første gang med Aslaug Myrvang (1916-1942) fra Myrvang. De fikk to barn:

  1. Erling Arnljot f. 8.3.1938 døde 3.9.1958.
  2. Sofie Johanne f. 3.8.1940, døde 6.11.2023, gift med Arne Merket fra Støren, de fikk to barn: Aslaug f. 11.10.1960, se b.nr. 9, og Marit f. 11.10.1960.

Edvard Sagli giftet seg andre gang med Elida Nilsen (1910-1991) fra Alta. Hun kom til Ørland på grunn av tvangsflyttingen på slutten av krigen. Hun hadde med seg en yngre slektning, ei jente. Elida og Edvard fikk ingen barn.

Edvard Sagli's barne-barn er neste eier av gården, det var Aslaug Merket (1960- ) som fikk skjøte på gården i 1984. Hun ble gift 1. gang med Ole Schjetne (1959- ) fra Beitstad, 2. gang partner Svein. Hun kjøpte i 1989 gården Utstrand og bor på tunet til denne gården. Fra 1991 ble Sannan og Utstrand sammenføyd til ett bruk og gårdsnavnet ble Sagli.

Opplysninger om gården Sagli finnes i Ørlandsboka, bind III, side 190.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag