kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/8.

foto av gården

skjøte av gården

Plutselig er gården borte - og du står der med åpen munn - at jeg ikke fotograferte den mens ....

foto av gården
Fra nord.
foto av gården
Fra sør.

Dette høydedraget må ha vært tørt og velegnet til bosetting. Det bruket som senere ble delt opp i bruksnummer 8, 9 og 10 kan ha ligget her som løpenummer 151.

Ei sikker brukerrekke kan føres tilbake til 1770, til Søren Larsen (?-1781) og kona Kirsten Eliasdatter (?-?). Tre barn er kjent:

 1. Olava f. 1756, gift med Per Tørrissen, neste bruker.
 2. Malena f. 1758, gift med Johannes Tørrissen på Tøndel.
 3. Ragnhild f. 1760, gift med Erik Larsen fra Hoøya.

I skiftet er nevnt 2 hester og 1 føll, 2 kyr og 1 kvige og 1 sau. De hadde båt med segl foruten 3 torskegarn og 6 sildgarn.

Per Tørrissen (1756-1835) overtok som leilending i 1783. Han kom fra Fjøsholmen, ble gift med Olava Sørensdatter (1756-1794). De fikk fem barn:

 1. Søren f. 1784 d. 9 uker gammel.
 2. Kirsten f. 1785, gift med Morten Henriksen fra Hovde.
 3. Ane f. 1787, gift med Lars Larsen, neste bruker.
 4. Andrea f. 1790.
 5. Inger f. 3.2.1793.

Per Tørrissen giftet seg andre gang i 1795 med Marit Olsdatter (?-1843). De var barnløse.

Besetningen var nå 3 hester, 2 kyr og 2 kviger og 2 sauer. De hadde en seksring med mast og segl, 1 heilt og 1 halvt torskegarn samt 7 sildgarn.

Lars Larsen (1788-1851) overtok bruket i 1833. Han kom fra Øveraunet, var gift i 1816 med Ane Pedersdatter (1787-1846). De fikk seks barn:

 1. Marta f. 9.12.1816.
 2. Gurina f. 2.7.1818, gift med Arnt Ervik.
 3. Lorentse f. 11.3.1821, gift med Elias Jakobsen på Utstrand.
 4. Ane f. 14.9.1823, gift med Jakob Andreas Jakobsen på Utstrand.
 5. Lorents Petter f. 3.9.1826, neste bruker og første eier.
 6. Ellen Sofie f. 28.7.1833.

I 1856 ble bruket delt i to bruk, Tore Olsen kjøpte en halvpart som ble b.nr. 9. Lorents Petter Larsen (1826-1867) overtok den andre halvparten etter faren og kjøpte den i 1856, som b.nr. 8. Lorents Larsen giftet seg i 1850 med Lorentse Sveinsdatter (1827-1875) fra Berg. De fikk ni barn:

 1. Lars f. 24.11.1851, neste eier.
 2. Karen Sofie f. 4.12.1853.
 3. Ove Andreas f. 18.11.1855, eier av Vollan.
 4. Gurina f. 1858 d. 1864 i skarlagensfeber.
 5. Marta f. 1860 d. 1864 i skarlagensfeber.
 6. Johan Tobias f. 1862, d. fem dager gammel.
 7. Ole f. 28.10.1863.
 8. Marta Gurina f. 1865 d. 1866.
 9. Lorents Petter f. 1868 d. 1877.

Lars Lorentsen (1851-?) overtok bruket i 1878, gift i 1876 med Malena Hansdatter Møller (1858-?) fra Selnes. De fikk sju barn:

 1. Lorents Petter f. 24.12.1876.
 2. Hans Kristian f. 9.8.1878.
 3. Johan Tobias f. 16.8.1880, husmann under farsgården.
 4. Kristian Møller f. 24.2.1883.
 5. Leif f. 19.2.1885.
 6. Anna Birgitte f. 19.1.1887.
 7. Marta Lovise f. 1889 d. 1891.

Johan Ågesen Hvidsand (1846-?) fra Kvitsanden kjøpte bruket i 1892. Han var gift med Karen Birgitte Andreasdatter (1854-?) fra Storfosna. De fikk ett barn:

 1. Albert Severin f. 3.12.1876.

Arnt Hoff (1869-1951) fra Hov kjøpte bruket i 1912 for 12.100 kroner. Han var gift i 1907 med Marie Henriette Andersdatter (1874-?) fra Døsvik. Ved kjøpet var de gårdbrukere på Eidsaune. De fikk fire barn:

 1. Gladys f. 26.2.1908 d. 10.1.1994, gift med Sverre Melum, bodde på Uthaug.
 2. Karen f. 4.3.1910, gift med Erling Reitan på Grøtan.
 3. Marine f. 4.3.1910, ugift, bodde heime, senere på Uthaug.
 4. Arthur Lyman f. 12.1.1912, neste eier.

Arthur Lyman Hoff (1912-1974) kjøpte bruket i 1946 for samme sum som faren ga i 1912. Han var gift med Astri Ervik (1913-1951) fra Jøssund. De fikk ett barn:

 1. Arild f. 7.3.1945 d. 1974 i flyulykke på Hitra.

Arthur Hoff hadde dessuten ett barn fra før med Olaug Karoline Brandvik (1913-1946):

 1. Herman f. 2.9.1933.

Arild Hoff (1945-1974) var gift med Alfhild Skaug (?- ) fra Skaugdalen i Rissa. De fikk to barn:

 1. Snorre f. 25.2.1970.
 2. Håvard f. 8.9.1973.

Etter Arthur Hoffs død ble bruket i 1975 først delt i tre deler mellom hans sønn Herman Hoff og brødrene Snorre Hoff og Håvard Hoff. I 1982 kjøpte Snorre Hoff Hermans andel.

Gårdsbygningene ble revet i 2002, bare tuntreet er tilbake. Heimbygdslaget sikret seg flere gjenstander fra dette bruket.

foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Utstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 193.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag