kart av gården

Gården Utstrand,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/9.

foto av gården

foto av panteobligasjon
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruket er fradelt bnr. 8 i 1856 som løpenummer 151 b og arealet var i 1957 63 da dyrka mark og 20 da utmark. Første eier kom fra Varghiet via Berg til Utstrand. Det var Tore Olsen (1826-1903), sønn av Ola Iversen og gift 1855 med Johanna Birgitte Mattiasdatter (1832-1907) fra Hovde. Foreldrene hennes var husmannsfolk der, og livnærte seg med ku og et par sauer. Tores familie kommer fra Kvikne, et av hans besteforeldrepar kjøpte gård i Klæbu, som de hadde mellom 1819 og 1824. Deretter flyttet de til Varghiet og bosatte seg der. Tores mor giftet seg i Klæbu og familien bosatte seg på Pineberg i Strinda. Mora ble enke og giftet seg på nytt, barna, fire gutter, ble oppfostret på Varghiet, hos besteforeldrene. De er alle konfirmert i Ørland. Johanna og Tore fikk seks barn:

 1. Ove Kristian f. 28.9.1854. Gift med Anne Marta Johansdatter fra Uthaug. Han var fiskeskipper og omkom ved et forlis i 1882.
 2. Anna f. 8.7.1856, gift med Johan Arnt Jakobsen på Utstrand.
 3. Johan Martin f. 2.9.1859, neste eier.
 4. Tobias f. 1862, døde i skarlagensfeber 3 år gammel.
 5. Karen Sofie f. 9.12.1866.
 6. Jørgine Birgitte f. 4.11.1872.

De hadde et fosterbarn, Oskar Hauge fra Haugen på Vik. Han ble boende her til skolealder.

Tore Olsen bodde tidligere på Berg, han var snekker og ble omtalt som Gull-Tore. Det fortelles at kona hans, Johanna bar heim den første avlinga på Utstrand i striforkleet sitt. De startet på bar bakke. I 1865 hadde bruket hest, 2 kyr og 4 sauer. De sådde 1/2 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og 3 tønner poteteer. Johan Martin Thoresen (1859-1928) overtok etter foreldrene i 1909. Han var gift 1887 med Brit Herlaugsdatter (1860-1946) fra Oppdal. De fikk også seks barn:

 1. Olaf f. 23.8.1887, gift med Ågot Røstad f 7.2.1896. De døde begge i Amerika, han i 1969, hun i 1978.
 2. Margrethe f. 14.10.1889, gift med Andreas Sæther f. 23.8.1888 i Børsa. Han var bilmekaniker. Andreas døde i 1963, Margrethe i 1978.
 3. Harald f. 16.3.1894. Han utvandret som broren Olaf til Amerika, der giftet han seg med ei jente som kom fra Tyskland. Han døde i 1937.
 4. Thoralf f. 24.6.1899, neste eier.
 5. Johanna f. 21.10.1901. Hun var bosatt på bruket og døde i 1985. Hun hadde sønnen Bjarne Kristoffer Thoresen f. 23.5.1924 d. 8.11.2003, far var Anton Kristian Johansen Grande. Bjarne Thoresen var handelsbestyrer på Brekstad.
 6. Johan f. 25.2.1907, gift med Herdis Nesset f. 9.2.1915 på Nesset. Han var dreng på b.nr. 1 på Utstrand. Johan døde i 1977, Herdis i 1982.

Johan Martin Thoresen hadde et barn fra før: Gyda Nilsine f. 23.9.1883 med pike Marie Olsdatter Berg på Berg.

De eldste driftsbygningene vi ser på bruket i 2002 ble bygd av Johan Martin Thoresen først på 1900-tallet.

Sønnen Thoralf Thoresen (1899-1972) overtok drifta etter foreldrene i 1928 og eiendommen i 1942. Han var gift med Magnhild Elise Øien (1903-1938) fra Hoøya. De fikk tre barn og eldste sønn, Johan Martin Thoresen eide gården fram til han solgte den i 1989 til neste eier. Barna var:

 1. Johan Martin f. 16.10.1929, neste eier.
 2. Erling Ludvik f. 9.4.1939, gift med Anlaug Bugten fra Uthaug. Hun døde av kreft i 1983. Erling var sjåfør ved bilskvadronen på Ørland flystasjon. Han døde 11.10.2017. Tre barn.
 3. Borgfrid f. 3.10.1936, gift med Bernt Herfjord i Trondheim.

Det har vært melkeproduksjon på denne gården fram til 1973. De har hatt fra en til to hester til trekkraft, naboene gikk sammen slik at to hester alltid var tilgjengelig.

Av sjødrift var det kilenotfiske etter laks i mellomkrigstida. Fra 1936 og til først på 1960 var det revgård på bruket.

Fra 1973 har driften vært gras- og kornproduksjon og nåværende eier supplerer med grønnsaker.

Aslaug Merket (1960- ) fikk skjøte på gården i 1989. Hun ble gift 1. gang med Ole Schjetne (1959- ) fra Beitstad, partner 2. gang, Svein. Hun eide fra før gården Sannan fra 1984. Bruksnummer 7 ble lagt til denne gården i 1991 og bruksnummer 9 er strøket fra matrikkelen. De to sammenslåtte gårdene har navnet Sagli.

Opplysninger om gården Utstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 197.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag