kart av gården

Gården Vollan,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/10.

foto av gården

foto av gården
foto av gården

Ove Andreas Lorentsen fikk delt fra 70 da av farsgården, Utstrand, bnr. 8, ved skylddeling i 1890. Han kalte seg Andreas og var gift med Grethe Mortiniusdatter fra Bjugn, de fikk 5 barn:

  1. Lorentse f. 1882.
  2. Anne f. 1886 gift Ekli i Orkdal.
  3. Karen f. 16.4.1889, gift med Jakob Døsvik i Døsvika.
  4. Lotte Marie f. 2.3.1895.
  5. Agnes Ovedia f. 30.12.1898. Hun arbeidet hos sorenskriveren og var ugift.

De solgte bruket i 1908 til Jonas Johansen (Rønne). Han var sjømann i kystfrakt og var reist til USA i 1909, opplyses det ved folketellingen i 1910. Jonas Johansen f. 16.2.1876 var sønn av gårdmann Johan Mathias Josefsen Ryggen f. 1842 og kone Christine Martinusdatter f. 1842. Foreldrene hadde giftet seg i 1865. Jonas Johansen var gift med Alexandra Petrine Alexanderdatter fra Myklebostad i Nesna, f. 3.12.1878. Hennes foreldre var husmann Alexander Jensen, 38 år, og kone Petrine Jensdatter, 28 år, opplyst ved hennes dåp i Nesna. Barna ved tellingen var i 1910 var:

  1. Kristian f. 17.6.1899.
  2. Alvilde f. 13.1.1901.
  3. Petter f. 7.6.1905.
  4. Johan f. 3.7.1908.

Jonas Johansen eide bruket til 1912 da han solgte bruket videre til Johan Johansen Vollan. Deretter gikk bruket over til Arnold Olsen fra Innstrand i 1929. Arnold Olsen f. 28.10.1912 var sønn Ole Ovesen (1888-?) fra Nes i Fosen og Antonette Marie Antonsdatter (Mathisen) (1877-?), kalt Netta. Men Arnold Olsen ble boende på nabobruket, hos Margrethe og Ole Ørsleie. på gården Solvang på Innstrandhvor han var fostret. Margrethe Ørsleie var Arnold Olsens tante. Arnold døde 9.10.1993. Jorda på Vollan ble kjøpt av gården Solvang i 1996. Husa er skilt ut med 2 da tomt og gitt bruksnummer 46.

Gunn Kristin Ørsleie solgte i 2020 Vollan, bruksnummer 10, til Johannes Ole Vinge Ørsleie.

Opplysninger om gården Vollan finnes i Ørlandsboka, bind III, side 199.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag