kart av gården

Gården Solset,
under matrikkelgården Utstrand
G.nr. 75/14.


foto av gården
foto av gården

Solset ble delt fra bnr. 3 i 1902, og dette var ei halvering av gårdsbruket mellom to brødre.

Kjøperen var Martin Jakobsen Utstrand (1858-?). Han var gift i 1880 med Anne Peternille Olsdatter (1859-?) fra Bjugn. De fikk ni barn, men ingen av dem overtok bruket. Barna var:

 1. Anne Katrine f. 16.1.1880, eier av bruket Lillegård under Utstrand.
 2. Martin Alfred f. 26.5.1882.
 3. Ole f. 23.12.1884.
 4. Marie f. 1887 d. 1892.
 5. Jenny Lovise f. 10.3.1891.
 6. Marie f. 31.8.1893.
 7. Lars Hermann f. 1.3.1896, emigrerte til USA i 1925.
 8. Tora f. 31.10.1898.
 9. Johanne f. 22.3.1902.

I 1900 bodde også Martins søster her, det var Hanna Jakobsdatter, 48 år og ugift. Anne Peternilles far bodde også med familien.

Petter Olaus Albrigtsen (1884-1974) fra Frøya kjøpte Solset i 1937, han eide fra 1916 nabobruket Solheim. Han var gift med Ida Mathilde Hagen (1891-1974) fra bruksnummer 28 på Utstrand. De fikk fem barn:

 1. Solveig f. 30.8.1914, gift Dimmen.
 2. Asbjørn f. 11.4.1917, neste eier.
 3. Karen f. 9.10.1920 d. 1943.
 4. Aslaug f. 12.1.1923 d. 1944.
 5. Peter f. 27.3.1926, eier av Solheim.

Asbjørn Albrigtsen (1917-1972) overtok i 1957. Han var gift med Jorunn Hovde (1922-2003) fra Nedre Hovde. De fikk to barn:

 1. Erling f. 5.3.1947, gift med Mette Sogndalen, to barn, eier av Nedre Hovde etter sin onkel.
 2. Oddvar f. 23.2.1951, døde 2.8.2022, gift med Solveig Bakken (1957- ) fra Bakken, datter Marthe, bosted Hovde.

Etter Asbjørn Albrigtsen gikk hjemmelen videre til Jarle Albrigtsen (1960- ) i 1994, han er nevø av forrige eier. I 1957 oppgis arealet av Solset til 55 da dyrket mark og 6 da utmark. Besetningen var 3 hester, 6 kyr og 8 ungdyr. I 2003 drives det med sau på gården.

Opplysninger om gården Solset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 179.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag