kart av gården

Gården Lillegård,
under matrikkelgården Utstrand
G.nr. 75/16.


foto av gården
foto av gården

Denne gården er delt fra bruksnummer 2 i 1910 med 3 da jord. Den var tidligere husmannsplass med jord.

Den første familien som eide plassen her var Daniel Hansen (1858-?) fra Uthaug og kona Malena Hansdatter (1858-?) fra Utstrand. De fikk fire barn:

 1. Daniel Meier f. 20.1.1886.
 2. Hans Petter f. 25.9.1892.
 3. Hilda Marie f. 5.9.1898.
 4. Alf Henry f. 17.9.1898.

I 1916 overtok Anne Katrine Martinsdatter Utstrand (1880-?) stedet, hun var kalt Anna. Hun kom fra Solset på Utstrand. Anna ble gift med Ola Ole Mathisen (Mathiassen) fra Kristiansund i Ørland kirke 5.11.1916. Han var skrevet som gårdbruker da Agnes ble døpt og steinarbeider da Marie ble døpt. Ved siste registrering heter han Mathisen, i de to foregående registreringene i kirkeboka heter han Mathiassen. Han arbeidet med bygging av moloen på Uthaug havn som ble ferdig i 1921/22. De fikk fire barn, rekkefølgen er usikker:

 1. Agnes Otelie f. 19.4.1918, hun ble gift i Kristiansund. Som enke ble hun husholderske hos Ingvar Røstad på Trellskogen på Austrått.
 2. Marie f. 18.7.1920, hun ble gift i England.
 3. Leif f. 19.2.1922.
 4. Jenny.

Anna Kartine hadde før giftemålet dattera Aasta f. 12.10.1914 med ugift skipper Einar Pettersen fra Hadsel i Vesterålen. Han var født i 1881 og etternavnet i kirkeboken kan tydes til Ask, Asp eller Asf.

Ørland kommune v/fattigstyret kjøpte så bruket i 1938 inntil Oskar Kristian Leseth (1895-1971) fra Jøssund fikk skjøte på eiendommen i 1949. Han var gift 23.2.1928 i Ørland kirke med (Laura) Amanda Antonsdatter (1902-1953) fra Haldorhavn i Nes kommune. Han er skrevet som gårdbruker i Ørland ved giftemålet, hun tjenestepike. De fikk ni barn:

 1. Olava f. 14.6.1926, gift med Petter Johansen Grande fra Rabben, de bodde på bruket.
 2. Marie Lovise f. 15.11.1928.
 3. Asbjørg Otelie f. 15.11.1929, neste eier.
 4. Inger Johanne f. 19.4.1932 d. 9.3.1993, gift Torsteinsen, seks barn.
 5. Sigfred Eline f. 11.5.1934.
 6. Gunda f. 10.5.1936.
 7. Kristmar f. 9.6.1938.
 8. Renolv f. 18.7.1941.
 9. Oddvin Audvar f. 28.5.1944.

Asbjørg Leseth (1929-2010) var gift med Kåre Dalehamn (1924-?), de kjøpte eiendommen i 1983, han vokste opp på Dalahamna på Storfosna. De rev den gamle stuebygningen og satte opp ny villa. De fikk seks barn:

 1. Tore døde 17.3.2005, 56 år, gift med Torild og hadde fire barn, bosted Kvål i Melhus kommune.
 2. Anne Karin f. 23.5.1950, bosted Opphaug i Ørland kommune. Hun døde 27.4.2021, tre barn.
 3. Terje f. 1953, bosted Opphaug .
 4. Steinar f. 5.5.1956, døde 13.9.2020, begravet 25.9. fra Ørland kirke, bosted Brekstad i Ørland kommune, to barn.
 5. Lillian f. 5.10.1958 d. 22.7.2016, gift med Hans Olav, fire barn, bosted Sande i Sør-Odal kommune.
 6. Grete f. 1966.

Opplysninger om gården Lillegård finnes i Ørlandsboka, bind III, side 172.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag