kart av gården

Gården Jarlheim,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/17.


foto av gården
foto av gården

Ludvik Ovesen Utstrand (1867-?) var første eier. Han fikk delt fra 63 da utmark fra gården Sannan, bnr. 7. Bruket ble skyldsatt i 1914 med skyld 0,22 skyldmark. Ludvik Ovesen var gift i 1893 med Ellen Marie Arntsdatter (1865-?) fra Innstrand og de fikk fire barn.

 1. Ove Andreas f. 24.8.1895, han ble baker i Lånke.
 2. Arnt f. 13.3.1897, flyttet til Kristiansand.
 3. Ludvig f. 30.4.1900, flyttet til Trondheim.
 4. Signe Margrethe f. 18.4.1903, døde som liten.

De hadde tidligere vært husmannsfamilie på bruket her og ble bare sittende som eiere i to år etter kjøpet. I tillegg til gårdsdriften var Ludvik Utstrand sjømann.

Fra 1917 til 1923 var det flere eiere av bruket: Anna Foss mellom 1917 og 1921, Johan P. Ervik mellom 1921 og 1923 og deretter brødrene Jens og Oskar Leseth fram til 1931.

Ørland kommune kjøpte bruket på tvangsauksjonen og solgte videre til Kåre Olsen i 1938. Han skiftet navn på bruket fra Utstrand til Jarlheim. Han skiftet også slektsnavn, fra Olsen til Hatlen.

Kåre Hatlen (15.11.1906-1988) var sønn av Karen og P. B. Olsen i Bakarosen på Uthaug, gift med Marie Røstad (1906-1969) fra Opphaug og de fikk åtte barn.

 1. Jarle Petter f. 1932, neste eier.
 2. Karin Margreta f. 1933.
 3. Per Børre f. 1934.
 4. Sveinung Åsbjørn f. 1938.
 5. Kolbjørn Magne f. 23.2.1939, døde 5.5.2021 på Frosta, gift med Johanne Lunda, tre barn. De fikk fradelt tomta Kolstad, b.nr. 38.
 6. Torun Eva f. 1941.
 7. Bjarte Arvid f. 1943.
 8. Svanrun f. 1946.

Sønnen Jarle Hatlen (1932-1998) overtok gården etter foreldrenes død. I 2000 eies den av Alvhild Kjørsvik Hatlen (1940- ). Jorda leies ut.

Bruket fødde på 1950-tallet 3 kyr, ungdyr, hest og høner.

Opplysninger om gården Jarlheim finnes i Ørlandsboka, bind III, side 192.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag