kart av gården

Gården Fagervoll,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/20.

foto av gården

foto av gården
foto av gården

Fagervoll er en av de yngste gårdene på denne matrikkelgården. Harald Hoøen (1903-1981) bureiste bruket. Han kom fra Hoøya og var gift med Astrid Marie Grimstad (1909-1995) fra Utstrand. De fikk fem barn:

foto av gården
  1. Aslaug f. 29.9.1931, d. 22.2.2013, gift med Bjarne Johannes Aune (1928-?), hun hadde gartneriet Nytun på Aune under Rønne.
  2. Marie f. 10.10.1936, gift i 1957 med Rolf Kristian Dahlby, skilt, bosted Aune under Rønne.
  3. Hallstein f. 12.10.1941, neste eier.
  4. Henry f. 1.3.1945, døde 11.3.2019, gift med May Line, to barn, Line og Henning. Aarbeidet i Teledirektoratet, bosted Oppegård.
  5. Ingrid f. 4.4.1949, advokat, samboen med Øystein Buhaug, bosted Levanger.

Halstein Hoøen (1941- ) overtok etter foreldrene i 1977. Han ble gift med Aid Strand (1943- ) fra Senja i Troms, de fikk to barn:

  1. Lene f. 16.7.1970, gift i 2010 med Per Åge Hoff fra Uthaug.
  2. Ann Yvonne f. 10.7.1974.

Fagervoll ble skyldsatt i 1936 fra bruksnummer 4 med 78 da. Besetningen var hest, 4 kyr og ungdyr, gris og høns.

Ole Martin Hågård (1965- ) fra Vestgård kjøpte i 2008 jorda og driver den sammen med Vestgård. Tunet på Fagervoll ble delt og tomt til det eldste våningshuset fikk b.nr. 63, denne bygningen ble revet og ny bolig oppført. Resten av tunet fikk b.nr. 64 som inkluderer våningshus nummer to, før det opprinnelige våningshuset ble revet.

Gårdsbebyggelsen består av to våningshus og driftsbygning. Det eldste våningshuset ble bygd 1937-38 og det andre i 1976. Driftsbygningen ble skadet under orkanen på nyttåret 1992 og ble ombygd etter dette.

Opplysninger om gården Fagervoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 180.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag