kart av gården

Gården Haggan,
under matrikkelgården Utstrand.
G.nr. 75/28.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av familien på gården
foto av eierne av gården
foto av eierne av gården

Dette var tidligere en husmannsplass under gården Utstrand. Bruket ble skyldsatt i 1949 med skyld 0,50 skyldmark og et areal på 20 da.

Første bruker, som vi kjenner til, var Sivert Kristian Andersen (1853-1907) fra Uthaug og sønn av Anders Olsen. Han var gift med Karen Johansdatter (1862-?) som datter av Johan Petter Pedersen Fossbakken fra Lavangen i Ibestad. De fikk fem barn:

  1. Karl Sofus f. 1885. Han dreiv som fisker og døde ugift i tæring i 1907.
  2. Alfred Gerhard f. 13.3.1888.
  3. Ida Mathilde f. 28.2.1891, gift med Petter Olaus Albrigtsen på Solset.
  4. Petra Birgitte f. 1.2.1895.
  5. Hans Ulrik f. 15.4.1900, brukets første eier.

Deres yngste sønn, Hans Hagen (1900-1984) ble den første eieren av bruket. Han var gift med Alma Myhre (1898-1968) fra Trondheim. De fikk fem barn:

  1. Karen f. 2.12.1926.
  2. Lilly f. 3.4.1928.
  3. Sigrid f. 4.9.1930, gift med Jakob Hoff på Hov.
  4. Paul f. 28.4.1933, døde 30.3.2021, begravet 13.4.2021 fra Ørland kirke, gift med Brit Nilsen og bodde på Uthaug, til sist på Brekstad.
  5. Sivert f. 28.4.1933 d. 9.6.2006, gift med Åse Høybakk fra Flaten, de har to barn.

Familien livnærte seg med fiske. I fjøset hadde de to kyr med kalver.

Jorda ble solgt i 1985 til eieren av Utstrand, hustomta har fått bruksnummer 40 og ble solgt i 1994 til den som fortsatt var eier i 2002.

Opplysninger om gården Haggan finnes i Ørlandsboka, bind III, side 168.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag