kart av boligen

Boligeiendom
under matrikkelgården Utstrand
G.nr. 75/31.

kart av boligen

foto av bygning
foto av bygning

Denne bygningen skal etter som det fortelles være flyttet hit til Utstrand fra Hårberg. Det var Olav Pettersen (1899-?) som flyttet våningshuset fra gården Bjørklund på Hårberg. Tyskerne bygde flyplass og Bjørklund var i veien. Olav Pettersen kom fra gården Solvoll under Uthaug og var gift med Magnhild Olsen f. 13.11.1904 som datter av Karen og P. B. Olsen i Bakerosen, Uthaug. Magnhild og Olav Pettersen bodde først i ei brakke ved foten av Nøkkelhaugen i Skaret på Uthaug.

Magnhild Olsen hadde før giftemålet en sønn:

  1. Steinar Harbak f. 1935, neste eier og bruker.

Magnhild og Olav Pettersen fikk ei jente:

  1. Marit f. 1942, hun ble fostret hos Olavs søster, Pauline f. 25.1.1897, som var gift med Hans Måsøy fra Hitra og bodde på Stranda 13 på Uthaug.

Steinar Harbak (1935-?) overtok boligen etter foreldrene, gift med Sol (Solbjørg) Sørå fra Trondheim. De fikk tre barn:

  1. Hege.
  2. Torstein.
  3. Marit.

Sol Harbak ble samboer med Harald Skaret på Uthaug og barna hennes eier boligen i fellesskap. Den benyttes som fritidsbolig.

Opplysninger om eiendommen finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag