kart av Grinnen

Gården Grinnen,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/1.

foto av eiendommen

Når vi her følger dagens bebyggelse hopper vi over opplysninger om tidligere brukere på gården. De finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 204. Bruksnummer 1, under matrikkelgården Innstrand, oppsto i 1859. Tidligere var dette løpenummer 152 som også inkluderte de fradelte partene som ble til bnr. 2, 3 og 4.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
flyfoto av eiendommen
foto av eiendommen

Hans Petter Hansen (1837-1917) overtok bruksnummer 1 i 1862, bruket var da i sjøleie. Vi kan anta at den gamle gårdsbebyggelsen lå på samme sted som i dag. Hans Petter Hansen var gift med Karen Regina Kristiansdatter (1840-1894). De fikk fem barn og eldste sønn ble neste eier, barna var:

 1. Hans Kristian f. 1863. Han døde ugift av en nyresykdom i 1896. På det tidspunktet var han i Lofoten.
 2. Eilert f. 4.1.1866, neste eier.
 3. Ellen Margrete f. 19.1.1873, døde på Ørsleiet i mars 1945.
 4. Kristian Meier f. 19.9.1874.
 5. Ole f. 25.2.1881, emigrerte i 1907 til USA og ble gift der.

Eilert Hansen Grinnen (1866-1910) overtok etter faren. Han ble gift med Sofie Mathilde Hansen (1871-1945) fra Uthaug. De fikk tre barn og yngste sønn overtok, barna var:

 1. Karen f. 8.8.1897, gift med Nils Edvardsen Lillebakk på Lillebakken.
 2. Hans Henry f. 1903, døde i magebetennelse samme år.
 3. Eyvind f. 30.4.1907, neste eier.

Eyvind Grinnen (1907-1977) overtok bruket i 1921. Han var gift med Bergljot Kløften (1917-2006) fra gården Solstad på Innstrand i Ørland. De fikk fire barn og eldste sønn er neste eier, barna var:

 1. Even f. 27.7.1938, døde 19.12.2022, neste eier.
 2. Bodil f. 13.5.1940, gift med Tor Rønsholm (1938-2022), bor på Ottersbo, fire barn.
 3. Sigmund f. 19.6.1947, bruker av gården Rabben.
 4. Synnøve f. 15.4.1956, gift med Kolbjørn Svein Ervik fra Frøya.

Even Grinnen (1938-2022) overtok etter farens død. Gift med Ellen Orvøy (?-?) fra Oslo, de har fire barn:

 1. Ellen Beate, partner Berge.
 2. Marit
 3. Guro.
 4. Eyvind, partner Ida.

Våningshuset og fjøs er fra 1899, begge er senere påbygd. Våningshuset ble revet i 2010. Kårhus ble oppført i 1962. Her har også Grinnen A/S kontorer.

Gården hadde melkeproduksjon med 8-9 kyr, så gikk de over til kjøttproduksjon og korn. Arealet er på omlag 240 da. Fram til 1910 var de på lofotfiske, fisket opphørte etter 1930.

Opplysninger om gården Grinnen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 212.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag