kart av Grinnen

Gården Grinnen,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/2.

foto av eiendommen

Grinnen er skyldsatt i 1859 fra bnr. 1. I 1927 ble bruket Skogly, bnr. 38, fradelt. Det opprinnelige arealet var da ca. 200 da, ved fradelinga i 1927 forsvant 80 da utmark.

Ole Jakobsen (1828-?) som kom fra Berg ble første eier, gift med Malena Nilsdatter (1825-1902) fra Innstrand, lnr. 153, senere bnr. 5. Bruket på Berg som Ole Jakobsen kom fra gikk inn i skrivargården og familien flytta til Innstrand. Malena og Ole fikk ett barn:

  1. Kirsten Margrete f. 1860, gift med Lars Nilsen, neste eier.

Lars Nilsen Innstrand (1861-1949) overtok bruket i 1909. Han dreiv lofotfiske i mange år. Lars Nilsen ble gift med Kirsten Margrete Olsdatter (1860-?). De fikk fire barn:

  1. Ole f. 1895 d. 1948, gm. Emma Grøttan.
  2. Nils f. 1897, neste eier.
  3. Marie Oline f. 1899.
  4. Laura Kristine f. 1902 d. 1998 på Emil Mørchs Minne.

Nils Larsen Innstrand (1897-1986) overtok bruket i 1948, han hadde i 1927 fått fradelt bruket Skogly. Han var gift med Ågot Marie Grinnen (1894-1942) fra gården Grinnen på Innstrand i Ørland. De fikk ett barn:

  1. Tordis f. 1924, neste eier, gm. Amund Sillerud (1922-1981).

I 1957 hadde de 2 hester, 6 kyr og 2 ungdyr samt 30 høns. Jordveien er i dag bortleid til naboer som driver med korndyrking.

Opplysninger om gården Grinnen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 214.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag