kart Innstrand

Gården Myråkran,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/3.

foto av eiendommen

Myråkran er skyldsatt i 1860. I 1971 ble bnr.4 Grinnen kjøpt til. Samlet areal er deretter ca. 80 da.

Første eierpar var Marit og Kristian Pedersen. De fikk to barn og flyttet i 1861 til Bjugn.

foto av eiendommen
flyfoto av eiendommen

I 1865 fødde plassen hest, 2 kyr og gris, i 1875 2 kyr og 2 ungdyr samt 5 sauer. Arealet var da snaue 25 da.

Johan Andersen (1805-1881) fra Sauvika på Hoøya, var gift med Ana Marta Mikalsdatter (1819-1914) fra Nesset på Uthaug. De bodde ei stund som innerstfolk på Nesset før de kjøpte Myråkran. De fikk tre barn, eldste sønn, Anders, ble neste eier. Barna var:

 1. Anders f. 30.3.1843, neste eier
 2. Anne Margrete f. 18.2.1849.
 3. Jakob Henrik f. 4.5.1854.

Fostersønnen Johan Ludvig Øyaas f. 23.2.1864 bodde også her. Han var sønn av Berit Evensdatter i Sauvika og Johan Laurits Øyaas i Trondheim.

Anders Johansen (1843-1891) overtok i 1882. Han var gift med Olava Knutsdatter (1839-?) fra Hommelaunet på Vik. De fikk også tre barn. Det første barnet døde samme året som det var født, nestemann ble eier etter foreldrene. De hadde ei datter som tredje barn, Anette Elisabeth f. 13.9.1873.

Johan Meier Andersen (1871-?) var kalt Meier. Meier var gift i 1892 med Klausine Marcelie Hansdatter Lien (1872-?) fra Bjugn. De fikk ti barn og yngste sønn ble til slutt sittende med gården. Barna var:

 1. Klara Marie f. 2.6.1893, gift Fallbak.
 2. Anna Olava f. 17.1.1895, gift med Klaus Berg på Nes.
 3. Jakoba Antona f. 24.7.1896, gift Reitan.
 4. Agnes Johanna f. 4.10.1898, ugift.
 5. Anders f. 2.10.1900, eier mellom 1922 og 1926. Far til Johan Mindor Innstrand f. 6.12.1932, mor Kasbara Moen som ble gift på Rusaset.
 6. Harald f. 27.10.1903.
 7. Jakob Myrager f. 27.6.1906 d. 3.12.1990, bodde på Uthaug, gift og hadde to barn.
 8. Asbjørn f. 4.1.1909, gift med Margit Hoff.
 9. Gjermund Enevold f. 4.3.1912, eier fra 1926.
 10. Magnhild Lorentse f. 1.5.1915.

Gjermund Innstrand (1912-1991) overtok eiendommen i 1926. Han var gift med Astri Johansen Hoff (1915-1992). De har tre barn, ingen av dem bor i dag på bruket, jorda ble forpaktet bort og til sist solgt til eier av bnr. 5. Yngste barnet, Turid Innstrand, overtok stedet som feriehus og tomta har bruksnummer 68.

foto av eiendommen foto av eiendommen foto av eiendommen

Våningshuset er oppført i 1830, driftsbygningen i 1878. Den ble totalskadet ved brann i 1983. Bruket hadde i 1957 2 kyr, 2 griser og 50 høns.

Opplysninger om gården Myråkran finnes i Ørlandsboka, bind III, side 215.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag