kart Innstrand

Gården Grinnen,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/4.

foto av eiendommen

Grinnen er skyldsatt i 1860 fra bnr 1. Nils Kristiansen (1831-?) fikk med dette kjøpt en del av farsgården. Han var gift med Helena Nilsdatter (1837-?) fra bnr. 5. De fikk fem barn:

  1. Eilert Kristian f. 1858, neste eier.
  2. Nils Andreas f. 1861, se Rabben.
  3. Martin f. 1864, gm. Gjertrud Malena Jonsdatter fra Rabben. De ble gårdbrukere på Østerheim i Bjugn.
  4. Jakob Henrik f. 1869 d. ugift 1892.
  5. Helmer f. 1876, ble gårdbruker på Brubakken.
flyfoto av eiendommen
kart av eiendommen
Den gamle gårdsbebyggelsen på bnr 4.

I 1865 fødde bruket hest og 3 kyr, i 1875 hest, 3 kyr, 8 sauer og gris. De sådde både i 1865 og 1875 1/2 tønne bygg, 2 tønner havre og satte 3 tønner poteter. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet av dyrka og dyrkbar mark til ca. 35 da, for det meste bestående av myrjord og moldjord på aurgrunn. Bruket er lettbrukt og alminnelig godt drevet, heter det. Av 1 1/2 tønner sådd havre avles det 12 tønner.

Eilert Kristian Grinnen (1858-1928) overtok etter faren i 1905. Gift i 1882 med Kristine Nilsdatter (1856-?). De fikk fire barn:

  1. Jakob Henrik f. 1885, neste eier.
  2. Emma Kristine f. 1888, gm. Anton Salvesen fra Tvedestrand. De dro til Amerika.
  3. Helfrid Henriette f. 1893.
  4. Ågot Marie f. 1894, gm. Nils Larsen på Innstrand.

Jakob E. Grinnen (1885-?) overtok etter farens død. Han var gift med Olga Berntine Olausdatter (1885-?). De hadde en adoptivsønn, Nils Johannes Nilsen f. 1932. Han ble neste eier. Bruket ble solgt til Gjermund Innstrand på bnr. 3, og senere til eier av bnr. 5, Bjørn Schei. Jakob Grinnen eide også ei stund bnr. 10, Håbakken, kjøpt på auksjon i 1914.

Bruket utgjorde 6-7 da i 1968 og ble solgt til Eyvind Grinnen. En nyoppført garage er alt som i 2002 står på eiendommen. Den tomta har fått b.nr. 67 og eies av Knut Gjul og brukes av firmaet Gjul og Rabban.

Opplysninger om gården Grinnen finnes i Ørlandsboka, bind III, side 217.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag