kart av eiendommen

Gården Innstrand,
under matrikkelgården Innstrand,
tidligere L.nr. 153 - G.nr. 76/5.

kart av eiendommen

To brødre kjøpte og delte i 1855 løpenummer 153 mellom seg. Det var Nils Andreas og Mortinus Nilsen. Nils sin part ble bruksnummer 5 mens Mortinus sin part ble bruksnummer 6. For sammenhengen med flere gårdsbruk i Ørland tar vi først med historien for løpenummer 153:

Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka skriver at Jon Eriksen (1729-?) var bruker, leilending, fra 1776. Han var gift med Guri Jensdatter (ca1730-?), forfatteren har funnet ett barn:

 1. Erik f. 1761, neste bruker.

Erik Jonsen (1761-1830) overtok ca 1798. Han var gift med Johanna Pedersdatter fra Skavdal, de fikk fem barn:

 1. Petter f. 23.9.1798, bodde som innerstfolk under b.nr. 5. En sønn Eilert bosatte seg på husmannsplassen Skrubbrabben under Hoøya.
 2. Jonetta f. 20.10.1801, døde før 1831. Ei datter, Jonetta, f. ca 1826.
 3. Hans f. 1.8.1804.
 4. Helena f. 18.6.1807.
 5. Johannes f. 3.5.1812.

Erik Jonsens part skyldte 1 øre, han fødde hest og 3 kyr foruten 6 småfe. De sådde 3 tønner korn.

Nils Andreas Nilsen (1799-1852) fra Bjugn overtok som leilending i 1823. Han var gift med Kirsten Didriksdatter (1793-1849), de fikk sju barn:

 1. Malena f. 28.2.1825, gift med Ole Jakobsen på Grinnen.
 2. Nils Andreas f. 16.2.1827, første eier av parten b.nr. 5.
 3. Mortinius f. 3.9.1828, første eier av parten Innstrand.
 4. Ove f. 23.3.1831, eier av Rabban.
 5. Dorthea f. 24.11.1832, gift med Lars Hallsteinsen på Hoøya.
 6. Kirsten f. 29.11.1834, gift med Anders Hansen på Austråttaunet.
 7. Helena f. 27.1.1837, gift med Nils Kristiansen på Grinnen.

Kirsten Didriksdatter hadde tidligere datteren Johanna f. 24.11.1817 med Jon Olsen fra Uthaug.

Dette var en velstående familie, boet etter Kirsten Didriksdatter ble verdsatt til 428 daler, med eierandel i Ørlands kirker, sildebruk, de hadde ildhus, smie, naust og brygge i Venesset. De hadde hoppe med føll, hest, 4 kyr og 2 kviger, 2 kalver, 2 lam og vær. De hadde fembøring med utstyr, fyring med tilsvarende, seksring og færing, alle med segl, 10 torskegarn og 25 sildegarn.

foto av eiendommen
foto av eiendommen

Nils Andreas Nilsen (1827-?) ble første eier av b.nr. 5 i 1855 og var gift med Olava Larsdatter Braa (1831-?) fra Hoøya. De fikk åtte barn:

 1. Helena f. 1856.
 2. Kirsten Oline f. 1858, døde 1862 i halsesyke.
 3. Lars f. 1861.
 4. Kirsten Oline f. 1863, døde 1941 i Trondheim. Hun var ugift, hadde en datter, Inga Sofie Hansdatter (1889-1959). Far var Hans Laurits Nilsen Innstrand. Inga Sofie ble gift med løytnant Emil Kornelius Eilertsen Moen (1882-1969). Han var sønn av Eilert Andreas Evensen Moen fra Austrått, senere Djupdalen under Hårberg i Ørland. De fikk to barn; Ulf og Ragnhild.
 5. Anders Brå f. 1867, neste eier.
 6. Nils Andreas f. 1869, døde ugift 1909. Han druknet i Peterhead i Skottland fra damperen Ask.
 7. Ove Andreas f. 1874, døde 1944, gift med Gjertrud Hansine Martinsdatter (1883-?) fra Skardet. Han var bestyrer på Ørlandets Handelssamlag.
 8. Anne Katrine f. 1878, døde 1948 i Trondheim, ugift.

Anders Brå overtok etter faren i 1896. Han ble gift 28.12.1904 med Elen Fredrikke Hjellen (1875-1947) fra Aure. Ekteskapet var barnløst. Elen giftet seg senere med Oskar Martin Kristiansen Moe (1891-1968).

I 1911 ble bruksnummer 28 Fredly fradelt. I 1963 kjøpte Leif Indstrand resten av eiendommen, og bruket har siden hatt samme eiere som bnr. 6, bygningene er revet.

Bruket fødde i 1865 og 1875 hest, 3 kyr, 8 sauer og gris. De sådde knapt 3 tønner korn og satte 3 tønner poteter.

Opplysninger om gården Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, side 220.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag