kart av Innstrand

Gården Innstrand,
under matrikkelgården Innstrand,
tidligere l.nr. 153 - G.nr. 76/6.

foto av eiendommen

To brødre kjøpte og delte i 1855 løpenummer 153 mellom seg. Det var Nils Andreas og Mortinus Nilsen. Nils sin part ble bruksnummer 5 mens Mortinus sin part ble bruksnummer 6.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
flyfoto av eiendommen

Martinus Nilsen (1828-1912) var gift med Mattea Hansdatter (1832-1910) fra Grande, løpenummer 106. De fikk sju barn:

 1. Inger f. 4.11.1856, døde 1934, hun ble lærer, gift med lensmann Arnt S. Bye i Åsen.
 2. Nils Andreas f. 1858, druknet 1874 under sildefiske på Bjugnfjorden.
 3. Kirsten f. 19.4.1861, gift med maleren Gunerius Larsen i Trondheim.
 4. Berit f. 10.8.1864, gift med Ole Dullumsve i Åsen.
 5. Jens Henrik f. 11.6.1868, neste eier.
 6. Inger Sofie f. 11.6.1868, gift med Harald Island fra Åsen, de reiste til USA.
 7. Helena f. 1872 døde i 1874

Martinus Nilsen hadde eget notbruk. Arealet oppgis i 1957 til 86 da. Gården fødde i 1865 3 kyr, 3 sauer og gris. De sådde 3 tønner korn og satte 3 tønner poteter. Av 2 tønner havre avles det 12 tønner.

Jens Innstrand (1868-?) overtok etter faren ved skjøte datert i 1911. Han dreiv også fiskehandel. Jens var gift med Pauline Margrethe Antonsdatter (1866-?) fra Nesset. De fikk seks barn og yngste sønn overtok gården, barna var:

 1. Nils f. 20.9.1894, bestyrte handel i Lysøysund. Han var gift to ganger: Første gang med Elen Jakobsdatter Kirkebak.
 2. Jensy Pauline f. 20.7.1898, dreiv kafévirksomhet på Opphaug. Ugift.
 3. Marta Matholde f. 20.7.1898, dreiv kafévirksomhet på Opphaug. Ugift.
 4. Harald f. 29.3.1905, døde ugift i ung alder.
 5. Arnt f. 2.5.1908, gift med Margrete Næsset f. 1911. Snekker og bonde på Innstrand.
 6. Leif f. 25.6.1911, neste eier.

Leif Innstrand (1911-2000) overtok etter faren i 1947. Han var gift med Elisabet Døsvik (1912-1992) fra Døsvik. De fikk tre barn og eldste datter er gift og neste eierpar av gården. Brit og Bjørn Schei overtok i 1981. De fikk tre barn:

 1. Brit f. 15.3.1949, neste eier.
 2. Anne f. 30.10.1951, bosted Hovde.
 3. Liv Eli f. 3.5.1954, gift med Nils Leiv Møllersen, bosted Bjugn, 3 barn.

I 1949 oppgis besetningen til hest, 7 kyr og 2 ungdyr, 2 sauer, 2 griser og 15 høns.

Det ble bygd nytt våningshus i 1981 og ny driftsbygning i 1984. I 1963 ble gårdsbruket utvidet ved tilkjøp av bnr. 5, som siden har fulgt eiendommen. Eieren har kjøpt jorda på bruksnummer 3 og 4, og sammen med dette bruksnummer, er alt samlet på bnr. 5. De andre bruksnumrene er strøket fra registeret. Jorda på bnr. 9 eies og drives sammen med bnr. 5.

Brit og Bjørn Schei, fra Oksvoll, overtok ved skjøte datert i 1981. De har tre barn:

 1. Anita f. 27.7.1971.
 2. Hilde f. 8.10.1975.
 3. Bjørnar f. 4.5.1988.

I de gamle gårdsbygningene på tidligere bnr. 6 er det stall og høytørke på låven.

Opplysninger om gården Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, side 221.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag