kart av Rabben

Gården Rabben,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/7.

kart av eiendommen

Dette var løpenummer 153 c og ble skyldsatt i 1858 med skyld 0,69 skyldmark. Jon Andersen (?-1866) var brukets første eier. Han kom over fjorden, fra Ness, og var gift i 1859 med Anne Marta Steffensdatter (1836-?) fra Rabban. De fikk tre barn og eldste sønn, Hans Åge f. 1857, ble neste eier. Anna Marta giftet seg andre gang med Peder Andreas Nilsen (1827-?) fra Lillebakken. De fikk også tre barn. Barna i første ekteskap var:

foto av eiendommen
 1. Hans Åge f. 16.5.1857, neste eier.
 2. Steffen Andreas f. 28.7.1861, eier av gården Innstrand.
 3. Gjertrud Malena f. 1865, gm. Martin Nilsen fra bnr. 4, Grinnen. De ble gårdbrukere på Østerheim i Bjugn. Fire barn: Gustav, Jakob, Signe og Olav.

Barna i andre ekteskap var:

 1. Anna Marta f. 16.10.1868, gift med Hans Petter Markussen fra Innstrand, ingen barn.
 2. Inger f. 28.12.1871 d. 7.9.1945, gift med Ole Gjestad fra Ertvågøy. De fikk seks barn: Oskar - som overtok Rotvoll, Hans - smed på Opphaug, Pareli, Laura, Trygve, Laura.
 3. Johan f. 9.9.1874 d. 11.6.1944, gift med Marie Bugård. To barn; Jørgine og Peder. Peder var gårdbruker på Borg, Austrått.

Hans Åge Jonsen (1857-?) overtok eiendommen i 1882. Han var gift med Anne Marta Josefsdatter (1847-?) fra Haugen på Ryggen, en gård som lå mellom Guldteigan på Rønne og Myra på Ryggen. Ekteskapet var barnløst. Hun var enke etter Jakob Eliassen fra Hårberg.

foto av personer
foto av personer

Nils Andreas Nilsen Grinnen (1861-1926) fra Grinnen kjøpte bruket i 1901. Han var gift med Karen Sofie Leonhardsdatter (1868-1937). De fikk sju barn og Nils f. 1903 ble neste eier. Barna var:

 1. Henrik f. 10.5.1896, gift med Gunda Gjertsdatter fra Ørsleiet. Han var snekker og bodde på Innstrandsjøen.
 2. Martha Lovise f. 29.9.1897, gift med Odd Clausen og bodde i Oslo.
 3. Helga f. 25.10.1899 d. 5.1.1993. Ugift, barn; Karen Sofie.
 4. Nils f. 8.1.1903, neste eier.
 5. Karl Arthur f. 15.6.1905, ugift.
 6. Laura Margrete f. 8.9.1906.
 7. Ester f. 23.6.1909, gift med Ole Bollandås på Flå i Gauldal.
foto av eiendommen

Søsknene Laura og Karl Rabben var blinde, se artikkel om dem i Møllkula nummer 2 i 2006.

Nils Rabben (1903-?) overtok bruket i 1932. Han var gift med Perly Margrethe Nilsen (1912-1992). De fikk to barn:

 1. Marine f. 25.7.1944, gift med Kolbjørn.
 2. Nelly Pauline f. 15.6.1947, gift med Sigmund Grinnen fra bnr. 1, neste eierpar fra 1971 og har tre barn.

På 1860-tallet oppgis brukets dyrkete og dyrkbare areal til snaue 20 da. I 1865 hadde de ku, 4 sauer og gris. I 1875 ku, 5 sauer og gris.

Opplysninger om gården Rabban finnes i Ørlandsboka, bind III, side 223.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag