kart Innstrand

Gården Innstrand,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/8,
del av tidligere løpenummer 154.

kart av eiendommen

foto av eiendommen
foto av eiendommen
Den runde markeringen var plasseringen
av gården som brant i 1910.

For sammenhengens skyld starter vi med løpenummer 154 før oppdelingen som skjedde senere. Denne må ha vært et stort bruk med teiger helt bort til der Strandheim ligger i dag. Det forklarer hvorfor en i 1790 hadde hest og fire kyr, to kviger, og fire sauer. De dreiv sjøen og hadde seksring med segl og 5 sildegarn. Denne gårdsbebyggelsen lå omlag her som ei stue, "Ottesen-stua" lå, før den ble revet. "Ottesen-stua" er tegnet inn på det økonomiske kartet fra 1972, opp til høyre, med en liten runding. Hele gården brant ned konfirmasjonsdagen 1910.

Tilbake til det som ble l.nr. 154 så mener forfatteren av Ørlandsboka bind 3, Inge Rian, at første bruker her var Jens Jensen i 1776. Neste bruker var Gjert Pedersen (1781-1825) fra 1781. Han kom fra Sauvika under Hoøen, gift to ganger, 1. g. i 1780 med Inger Tørrisdatter (1753-1790) fra Fjøsholmen. De fikk tre barn:

foto av eiendommen
 1. Marit f. 11.6.1780, gift med Ole Svendsen Tøndel.
 2. Anna f. 16.5.1783.
 3. Per f. 1790, døde 1790.

Gjert Pedersen giftet seg andre gang i 1791 med Andrea Olsdatter (1758-?) fra Garten, de fikk fire barn:

 1. Ole f. 1792, neste bruker.
 2. Inger f. 1794, gift med Nils Pedersen på nabobruket, Lillebakken.
 3. Per f. 1796.
 4. Benjamin f. 30.3.1804.

Ole Gjertsen (1792-?) var bruker fra 1827, gift med Anne Jørgensdatter (1796-?) fra Olsvika i Bjugn. De fikk fem barn:

 1. Andrea f. 1.3.1823 d. 1872.
 2. Gabriel f. 3.8.1828, gift med Maren Sofia Mattisdatter fra Grande.
 3. Jørgen f. 23.3.1831, gift med Sesilie Nikoline Jentoft fra Hovde som var enke på Garten.
 4. Indianna f. 1.2.1835.
 5. Karen Margrete f. 1838 d. 1839.

Jakob Jensen (1793-1873) er bruker fra 1846 til 1859. Han var fra Innstrand og hadde vært bruker på Berg. Jakob var gift med Marit Olsdatter (1795-1871) fra Berg. De fikk fem barn:

 1. Jens f. 14.8.1817.
 2. Marta f. 11.12.1821 d. 14.8.1822.
 3. Ane Marta f. 26.1.1825, gift med Kristoffer Jensen på Eidsaunet, neste bruker.
 4. Ole f. 23.4.1828, gift med Malena Nilsdatter på Innstrand.
 5. Anders f. 7.5.1835, fikk fradelt Innstrand.

Kristoffer Jensen (1818-1887) fra Stadsbygd giftet seg i 1844 med Ane Marta Jakobsdatter (1825-?) og de fikk to barn:

 1. Ove Martin f. 22.10.1847.
 2. Jakob f. 1857, ugift og druknet under Lofotfiske i 1879. Han ble ikke funnet igjen.

I 1859 ble bruket, senere b.nr. 9, fradelt og i 1881 fikk bruket fradelt løpenummer 154 d som ble til bruksnummer 11. Denne parten ble etter hvert bruksnummer 8.

Kristoffer Jensen beholdt denne resterende parten, delte fra en husmannsplass i 1884 til Hans Iversen, og etter Kristoffers død kjøpte Anders Johnsen Døsvig bruket av enka Anne Jakobsdatter. Han solgte i 1893 til Andreas Arntsen Strand (1846-1914) fra Innstrand. Kona var Anna Kristine Olsdatter (1845-1916) fra Trondheim. Andreas Strand var forretningsmann: jekteskipper, fiskehandler og gårdbruker. De fikk sju barn, mange av dem født i Trondheim.

 1. Aagot Kristine f. 1874 d. 1875.
 2. Alf Kristian f. 1.11.1875 d. 1944 i Trondheim.
 3. Fredrik Wexelsen f. 8.3.1877, d. 1909, reiste til USA.
 4. Dagny Sofie f. 30.3.1879 d. 1954, gift med Ole Halvorsen i Trondheim.
 5. Olav Johannes f. 17.4.1881, sjømann og gullgraver i USA d. 1915.
 6. Johan Henrik Bakken f. 3.4.1883, dro til USA og ble gift med Harriett M. Higgins.
 7. Ingrid Desideria f. 22.7.1885 d. 1931, dro til USA og ble gift med Søren Gilbrandsen Brenna..

I 1908 ble bruket solgt. Handelsmann Andreas Gjertsen Røstad overtok, men solgte igjen i 1912. Ved denne anledning ble Myrvang utskilt og solgt til Josef Andersen Myrvang fra bruksnummer 11. Den resterende del av b.nr. 8 ble solgt til Jakob Andersen Innstrand, Jakob var sønn av Anders Jakobsen og fra 1913 eide han også b.nr. 11 som faren tidligere hadde fått fradelt.

Jorda på bruksnummer 8 og 11 har slik vært under samme eier siden 1912. Fra 1969 hadde bnr. 8, 11 og 29 samme eier. I 2002 ble disse brukene slått sammen til bnr. 8, og eid av Magne Løvik, som hadde gården Myrvang. Samme eier har et utmarksområde nord for bnr. 1 på Ryggen, Fredly, bnr 28.

Magne Løvik (1939-2004) var gift med Asbjørg Fanum (1940-2017) fra Åsen i Nord-Trøndelag. De restaurerte bygningene på b.nr. 11 og bodde der. Bygningene ble senere utskilt på egen tomt med bruksnummer 75, som antydet på kartet oppe til venstre. Asbjørg og Magne Løvik er foreldre til neste eier, Svein Løvik f. 1962. Han solgte tunet i 2017.

Opprinnelsen til bruksnummer 8 var altså en deling av løpenummer 154, og denne parten var 154a, som ble fradelt i 1881. Senere i 1881 ble bruket på nytt delt, 154d kom til, det som senere ble bruksnummer 11.

Opplysninger om gården Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 224.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag