kartInnstrand

Gården Håbakken,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/9.

foto av eiendommen

kart av eiendommen

Dette bruket er skyldsatt i 1859 fra bnr. 8. Det er et lite bruk med 28 da dyrka mark. Det var nok til å fø ei ku og noen sauer. Først i 1957 oppgis det at gården har hest. De sådde til sammen knapt ei tønne korn og satte 1 1/2 tønne poteter.

Jon Larsen (1812-1874) var første eier. Han kom fra Hårberg, var gift med Kristine Sofie Jørgensdatter (1815-?) fra Trondheim. De fikk ett barn:

 1. Lars f. 3.10.1840, neste bruker.

Lars Jonsen (1840-1881) var også lensmann foruten at han dreiv gården. Han døde ugift.

Jens Andersen Håbakken (1840-1910) kjøpte bruket i 1896. Han kom fra Jølster i Sogn, hadde bodd ei tid i Jektvika fordi han var dreng på Austrått før han kjøpte Håbakken. Han var gift i 1876 med Jakobine Olsdatter (1853-?) fra Garten. De fikk tre barn:

 1. Johan Jørgen f. 9.2.1877.
 2. Olaf Andreas f. 6.9.1881, gift med Ragna Rønning fra Stadsbygd. De bosatte seg på Uthaug.
 3. Jenny Marie f. 29.7.1884, gift med Karl Rønne på Håbakken.

Denne familien er feilaktig plassert på Uthaug i Ørlandsboka bind III side 123 og 228. Det var sønnen Olaf som bygde "Håbakkstua" på Uthaug.

Karl Ludvig Jakobsen Rønne (1874-?) kom fra Aune og var gift to ganger, første gang med Birgitte Pedersdatter (1865-1916). De fikk fire barn mens de bodde i ei lita stue på Aune. Karl Rønne flyttet til Håbakken i 1917 og giftet seg andre gang med Jenny Marie Jensen (1884-?). De fikk ett barn, Valgjerd Kristine f. 1919, gift med neste eier. Barna til Birgitte og Karl Rønne var:

 1. Johanna Oline f. 15.9.1897, gift med Anders A. Bolland.
 2. Charles Berntinus f. 9.10.1902, gift med Anna Olausdatter Leseth, bodde på Aune under Rønne.
 3. Jakob Henrik f. 23.3.1905.
 4. Johan Kristian f. 1.9.1908, gift med Anne Marie Sørgård.

Barnet til Jenny Marie og Karl Ludvig Jakobsen Rønne:

 1. Valgjerd Kristine f. 1919, neste eier.

Jenny Marie Jensen hadde fire barn før giftemålet med Karl Rønne, det var:

 1. Jan Olaf f. 11.7.1907, far sjømann Olaf Johannessen f. 1883 fra Melum i Næss i Bjugn kommune.
 2. Jona Jakobine f. 20.11.1910, far gårdbruker og enkemann Andreas Melhum fra Melhum, Valdersund. Jona ble gift med Jens Stolpnes fra Hemne. Deres datter, Alfhild f. 4.12.1943 ble gift med Karl Pettersen på Innstrand.
 3. Helge Torgnes f. 28.5.1914, far Hans Torgnes. Helge var bygningssnekker arbeidet m.a ved Ørland meieri. Han var gift med Bertha Arntsen Innstrand, ingen barn, bodde på Vårtun, gnr. 67/44, på Brekstad.
 4. Odd Taftø f. 17.5.1917, far ugift fisker August Paulsen Taftø f. 1874 fra Hemne.

Sverre Johannes Jakobsen (1916-?) overtok bruket i 1949. Foreldrene hans kom fra Vipetangen på Viklem, og han var gift med Valgjerd Kristine Rønne (1919-?). De fikk fire barn:

 1. Karl Johannes f. 1.2.1942 d. 1988.
 2. Solfrid Vibeke f. 14.4.1943, gift med Torbjørn.
 3. Jarle Einar f. 12.7.1950, neste eier.
 4. Richard, gift med Åshild.

Jarle Einar Jakobsen (1950-2005) overtok bruket. Jarle Jakobsen var ei kort stund i 1997 gift med Natalia Dovgocheeva fra Ukraina. Jarle Jakobsen solgte jorda på gården til eieren av b.nr. 5, arealet utgjorde 28 da.

Opplysninger om gården Håbakken finnes i Ørlandsboka, bind III, side 227.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag