kart av Innstrand

Gården Innstrand,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/12, 37 og 83.

flyfoto av Innstrand

foto av eiendommen
foto av Karen og Ole Innstrand
foto av eierne av eiendommen foto av eierne av eiendommen

Bruksnummer 12 på Innstrand var tidligere en del av løpenummer 155 og ble skylddelt i 1881. Nå hadde to brødre eid hele bruket sammen fra 1854 og etter delinga ble partene til bnr. 12 og 13. Brødrene var Ole og Markus Hansen, Ole ble sittende med bnr. 12 og Markus med bnr. 13 og bygde sine hus over veien og noen meter øst for farsgården. Familiene før disse to brødrene er omtalt i Ørlandsboka III side 232.

Ole Hansen (1829-1914) var gift med Karen Sofie Steffensdatter (1834-1903), de fikk ingen barn, men hadde tre fosterbarn og to av disse giftet seg og ble neste eierpar.

Det var Ane Martha Arntsdatter (1860-1924) og Steffen Andreas Johnsen (1861-1945) som var sønn av første eier av gården Rabben på Innstrand, hennes foreldre var Martha Olsdatter, muligens fra Stadsbygd og Arnt Knudsen kanskje fra samme sted. De fikk to barn, ett barn vokste opp: Ole Kornelius f. 1900.

foto av eiendommen

Ole Kornelius Steffensen (1900-1925) ble tilskjøtet bruket i 1905. Det kan synes merkelig å skjøte et gårdsbruk til et barn på 5 år, men det var ikke uvanlig å gjøre det på den måten, enten gården ble tilskjøtet en dreng eller et fosterbarn. Nå døde Ole Kornelius 30.10.1925 av tuberkulose og heimelen på bruket gikk over til hans far, Steffen Johnsen. Steffen satt ikke så lenge som eier, allerede i 1925 solgte han gården til Karl Pettersen. Ane Marthe døde 25.4.1924 av kreft, selv ble han boende på gården som "kårkaill" til han døde i 1945.

Karl Pettersen (1893-1971) var født i Trondheim, men kom til Døsvika som barn. Han var gift med Oline Ekseth (1894-1974) fra Bjugn. De fikk fem barn og eldste sønn ble neste eier. Barna var:

  1. Asbjørn f. 14.10.1917, neste bruker
  2. Liv f. 22.6.1922 d. 13.11.2003, gift med Ottar Kolbjørn Pedersen d. 1.10.2006.
  3. Charles f. 2.12.1923, gift med Johanna Gjølga d. 22.10.2006.
  4. Sverre f. 12.4.1930, gift med Agnes Bretting fra Berg, de driver rørleggerforretning.
  5. Aud f. 5.5.1931 d. 14.6.2018, gift med Johan Edolf Reitan (1933-2014), bosted Bjugn.

Asbjørn Pettersen (1917-1994) overtok i 1948. Han var gift med Karen Stallvik (1922-1984). De fikk fem barn og eldste sønn ble også her neste eier. Barna var:

  1. Karl Odvar f. 2.8.1942 d. 16.2.2007, neste bruker
  2. Thorfinn f. 13.8.1947 d. 22.9.2010, bodde på Opphaug.
  3. Roger f. 5.10.1953, bor på Nes.
  4. Jorid f. 26.8.1955, gift med Harald Walther Loen, sønn av Solveig og Ole Markus Loen.
  5. Liv Audny f. 4.11.1959, gift med Fred-Arne Lund fra Ytre Uthaug.

Karl Oddvar Pettersen overtok etter faren i 1980. Han er gift med Alfhild Stolpnes f. 1943, fra Åmot i Østerdalen. De har ett barn, Irene f. 12.2.1977. Foreldrene til Alfhild Stolpnes var Jona Jakobie Innstrand fra Håbakken, gift med Jens Stolpnes, de hadde fire barn: 1. Ruth Ingrid Stolpnes f. 17.12.1930, 2. Eldbjørg f. 26.5.1935, 3. Alf Henry f. ? døde 9 måneder gammel, 4. Alfhild Helene f. 4.12.1943.

Dyrket areal er ialt på 117 da. I 1975 kjøpte Asbjørn Pettersen tilbake bnr. 37 Sørtun, som var fradelt gården i 1925.

Hovedbygningen er oppført ca. 1850 er restaurert og påbygd i 1948. Driftsbygninger oppført ca. 1880 av tømmer og mur, påbygd i 1930. Nytt bolighus ble bygd lenger vest. Tunet er i 2010 fradelt gården og har gårdsnummer 76/83.

Besetningen i andre halvdel av 1800-tallet var; I 1865: 2 hester, 5 kyr, 10 sauer og 2 griser. I 1875: 1 hest og føll, 10 kyr, 9 sauer og gris. De sådde 4 - 6 tønner korn og satte 3 - 7 tønner poteter. De avlet 36 tønner korn av 5 1/2 tønner sådd.

Opplysninger om gården Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, side 234.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag