kart Innstrand

Gården Innstrand,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/13 og 76/34.

kart Innstrand

flyfoto av Innstrand
flyfoto av Innstrand
flyfoto av Innstrand
flyfoto av Innstrand

Bruksnummer 13 på Innstrand var tidligere en del av løpenummer 155 og ble skylddelt i 1881. Nå hadde to brødre eid hele bruket sammen fra 1854 og etter delinga i to like parter, ble disse til b.nr. 12 og b.nr. 13. Brødrene var Ole og Markus Hansen, Ole ble sittende med b.nr. 12 og Markus b.nr. 13, og han bygde sine hus over veien og noen meter øst for farsgården. Familiene før disse to brødrene er omtalt i Ørlandsboka III side 232.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av familie på eiendommen

Markus Hansen (1825-1898) var gift med Sofie Benjaminsdatter (1826-?), de fikk ett barn:

  1. Hans Petter f. 1857, neste eier.

Hans Petter Markussen (1857-1940) overtok gården med skjøte i 1899, gift i 1887 med Anne Martha Pedersdatter (1868-1950) fra Rabben. De fikk ingen barn. Hans Petter dreiv handel ved siden av gården. Han brukte den vestre enden av våningshuset til det. De hadde tjenestefolk til både gårds- og butikkdriften. Hans Kristian Stuanes var dreng på gården og han kjøpte i 1918 bruksnummer 34 og all jorda på bnr 13. Resten av bnr. 13 kom tilbake til eier av bnr. 34 i 1954. Husa på b.nr. 34 var dårlige og i 1926 ble det bygd nytt fjøs. Nytt våningshus ble bygget i 1930 og fjøset ble påbygd en vinkel i 1932.

I 1950 ble de andre bygningene og butikkdelen fradelt med 2 da jord og fikk b.nr. 49 med navnet Lykkebo.

Hans Kristian Stuanes (1898-1981) giftet seg med Anne Sofie Tinnen (1896-1980) fra Storfosna, hun hadde vært taus på bruket. De fikk fem barn:

  1. Hans Adolf f. 1917 d. 1979, gm. Bjørg Flatnes (1917-1998) fra Brekstad. De dreiv Innstrand handel.
  2. Anton Edvard f. 1922, neste eier.
  3. Inger Marie f. 1927, gm. Arne Hovde fra Trettenget på Viklem, gnr. 68/3.
  4. Karen Sofie f. 1930, gm. Erling Støkkan fra Uthaug, gnr. 74/90.
  5. Aslaug Helene f. 1932, gm. Elias Øien fra Uthaug, gnr. 73/04.

Anton Edvard Stuanes (1922-2003) overtok etter faren i 1952. Han var gift med Ruth Lovise Wold (1923-1995) fra Brekstad. De fikk en sønn:

  1. Arne Oddvar f. 1946, gift med Liv Jorun Hansen f. 1946 fra Trondheim, to barn; Lars f. 1972 og Ragne Kristine f. 1977. De bor på Ås.

Gården eies i 2011 av Trine Standahl.

Opplysninger om gården Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, side 236.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag