foto Innstrand

Gården Rabban,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/14.

kart av eiendommen

flyfoto av eiendommen

Vi nevner ikke de første brukerne på denne gården, men nevner Steffen Andreas Kristensen, født 7.1.1802, som overtok etter faren i 1838. Han var gift i 1826 med Gjertru Malena Andersdatter Braa, født 7.9.1803, som datter av læreren Anders Larsen Braa på Uthaug. De fikk ni barn:

foto av eiendommen
 1. Dødfødt sønn 20.1.1827.
 2. Arnt f. 13.6.1828, se bnr. 17 på Innstrand.
 3. Leonhard Kristian f. 7.8.1831, se bnr. 16 på Innstrand.
 4. Karen Sofie f. 17.2.1834, gm. Ole Hansen, se bnr. 12 på Innstrand.
 5. Ane Marta f. 22.4.1836.
 6. Gjertrud Oline f. 18.7.1838, gm. Ove Nilsen, neste eier.
 7. Elen Margrete f. 9.2.1841, gm. Jakob Andreas Hansen på Utstrand.
 8. Sofie Katrine f. 9.8.1844, gm. Andreas Arvesen på Gjersgården.
 9. Anna Jørgine f. 15.11.1847, gm. Ole Hansen fra Bjugn.

Gjertru Malena døde i 1867, Steffen Kristensen giftet seg andre gang i 1868 med Marta Nilsdatter, enke etter Kristian Ellefsen på Grinnen, de fikk ingen barn. Steffen døde i 1874, Marta i 1895.

Ove Nilsen overtok etter svigerfaren i 1865. Han er født 23.3.1831 som sønn av Nils Nilsen på bnr. 5 på Innstrand, gift 1863 med Gjertru Oline Steffensdatter, de fikk fire barn:

 1. Nils Andreas f. 1.9.1864, neste eier.
 2. Gunerius f. 18.4.1867, se bnr. 31, Austrabban.
 3. Kirsten Oline f. 19.3.1870, ugift og senere deleier, sydame.
 4. Karen Sofie f. 3.4.1874, ugift og senere deleier.

Ove døde i 1906, Gjertrud i 1910.

Nils og Gunerius delte bruket mellom seg, Nils beholdt bnr. 14 og Gunerius ble sittende med bnr. 31. Begge var snekkere.

Nils Rabban giftet seg med Karen Sofie Pedersdatter f. 15.2.1869 som datter av Peder Andersen på Berg. De fikk ett barn:

 1. Ove f. 18.5.1904.

Karen døde i 1934, Nils i 1951. Ove døde i 1988, men overtok aldri gården.

Anna og Arnfinn Berg, eiere av Berg, gnr. 78/3, kjøpte eiendommen og førte den videre til sønnen Per Johan Berg i 1998.

Opplysninger om gården Rabban finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 238.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag