foto av vindmølle

Gården Rabban,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/15.

kart av eiendommen

Vi ønsker å nevne vindmølla på denne gården. Det er den første vindmølla på Ørland som leverer strøm til vanlig nettbruk, ikke bare til denne gården hvor mølla står, men også til levering på det generelle strømnettet. Eieren av gården kjøpte ei brukt mølle fra Danmark. Det har vært møller på Ørland tidligere, men da er energien brukt direkte til maling av korn eller beinmel. I mellomkrigstida var det flere små møller langs Trøndelagskysten, også på Ørland, som med en lavvolts dynamo leverte likestrøm til belysning.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Opphavet til denne gården er en deling av løpenummer (l.nr.) 156, Rabban. Dette ble l.nr. 156b, skyldsatt i 1859 med skyld 0,66 skyldmark. Et senere kjøp fra l.nr. 157e gjorde at samla skyld ble 0,82 skyldmark. I 1957 oppgis arealet til 65 da dyrka mark.

Som de fleste gårdene på Ørland fikk en sønn fikk fradelt en part av farsgården. Denne gangen var det Knut Kristian Kristensen (1807-?) som ble første eier. Han var gift med Gunnhild Margrete Jonsdatter (1807-1869) fra Opphaug. De fikk fem barn:

 1. Arnt f. 9.10.1832, gift med Ovedie Amundsdatter fra Hegg i Agdenes.
 2. Trine Katrine f. 1836 d. 1838.
 3. Kristian f. 1839 d. 1841.
 4. Kristian f. 7.10.1841, neste eier.
 5. Karen f. 17.1.1849, gift på Grønnbakken på Bakken.

Karen Knutsdatter fortalte i 1933 til Dagsposten at hun var født på Grøtan. Det kan tyde på at de omtalte et større geografisk område for Grøtan og ikke bare nabogårdene i sør og øst for Grøtan, Grøtangårdene ligger i dag på matrikkelgården Opphaug og dette bruket grenser til denne gården.

Kristian Knutsen (1841-?) overtok etter faren i 1864, gift med Anne Elisabeth Eliasdatter (1843-?) fra Melum i Åfjord. De fikk fem barn:

 1. Knut Kristian f. 18.1.1864.
 2. Johan Edvard f. 18.12.1865, driver av Døsvik og deretter eier av Solheim.
 3. Gunnhild Margrete f. 1868 d. 1870 av strupehoste.
 4. Anton Kristian f. 16.8.1871.
 5. Gunnhild Margrete f. 1.1.1874.

I 1865 fødde bruket hest og 2 kyr, i 1875 føll og 2 kyr, 9 sauer og gris. Utæden var i 1865 3/8 tønne bygg, 3/4 tønne havre og 2 tønner poteter, i 1875 1/2 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter. Arealet på 1860-tallet var ca 18 da sumpet myrjord og litt aur.

Johan Jakobsen Grøtan (1842-?) kjøpte gården i 1876, han kom fra Grøtan og var gift med Lorentse Jakobsdatter (1844-1903) fra Ørsleie. Johan og Lorentse var innerstfolk på Opphaug før de kjøpte bruket. De fikk fem barn:

 1. Jakob Adolf f. 1873 d. 1874.
 2. Jakob f. 19.7.1875, neste eier.
 3. Johan Arnt f. 1878 d. 1904 i tæring.
 4. Laura Margrete f. 1880 d. 1897 av slag.
 5. John Ludvig f. 5.7.1885.

Jakob Johansen Grøtan (1875-1959) overtok etter faren i 1908. Han var gift i 1903 med (Pauline) Ovedie Antonsdatter (1879-1928) fra Røstad. De fikk sju barn:

 1. Anna Marie f. 2.7.1903, gift Husby.
 2. Lorentze f. 4.1.1905, d. 1.6.1991, ugift.
 3. Anton f. 21.12.1906, neste eier.
 4. Laura f. sep. 1908 d. 29.9.1908 i krampe.
 5. Laura f. 1.1.1911, d. 17.9.2002, bodde på Opphaug.
 6. Magnhild f. 27.8.1913, d. 4.11.1998, gift med Ola Kristiansen (1905-?), to sønner Roar f. 3.7.1944 og Harald f. 22.3.1946.
 7. Harald f. 30.5.1916.
 8. Solveig f. 11.2.1920, d. 20.4.2002, gift med Einar Petter Foss f. 28.11.1910 d. 3.11.1974.

Anton Grøtan (1906-1998) overtok etter faren i 1950, han døde ugift.

Odd Kristiansen f. 3.2.1972 ble neste eier og er barnebarn av Magnhild Kristiansen, Anton Grøttan var dermed Odd Kristiansens gammelonkel. Han ble gift 28.6.2014 med Linda Sørli f. 15.4.1972, de har to barn sammen.

Med til eiendommen hører også Nyenget (b.nr. 17 under Berg), fradelt b.nr. 7 på Berg i 1920.

Opplysninger om gården Rabban finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 241.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag