kart Innstrand

Gården Rabban,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/16.

foto av eiendommen

Gården som endte opp med bruksnummer 16, var skyldsatt i 1865 som løpenummer 156 c, med skyld 1,70 skyldmark. I 1923 kjøptes til bruket Bergsmyr, et areal med 0,45 skyldmark, og som tidligere tilhørte skrivargården på Berg. Samlet areal i 1957 oppgis til 160 da, derav 100 da dyrket mark.

flyfoto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
flyfoto av eiendommen
flyfoto av eiendommen

Leonhard Kristian Steffensen (1831-1894) var brukets første eier. Han er sønn av Steffen Kristensen på bruksnummer 14, gårdsbruket rett over veien - og som han eide sammen med faren fra 1860. Han var gift 1861 med Marta Jakobsdatter (1829-?) som datter av Jakob Ellefsen, Ørsleie. De fikk tre barn og sønnen Jakob ble neste eier. Barna var:

 1. Jakob Ludvig f. 18.12.1861, neste eier.
 2. Gjertrud Malena f. 5.12.1863 d. 3.6.1947, ugift.
 3. Karen Sofie f. 23.1.1868 d. 1938, gift med Nils Grinnen (?-1937), fisker.

Jakob Rabban (1861-1947) overtok bruket i 1897, gift i 1890 med Johanna Kristine Jakobsdatter (1859-1898) fra Utstrand. De fikk fire barn.

 1. Lorentse f. 27.9.1890 d. 4.8.1915, ugift.
 2. Marta f. 4.4.1892, ugift.
 3. Leonhard f. 10.7.1894 d. 1.5.1921, ugift.
 4. Johan Kristian f. 1898, døde som spedbarn.

Martinus Lysøbak (1889-1979) fra Jøssund kjøpte bruket i 1921. Han var gift med Gudrun Marie Mehlum (1900-1951) fra Jøssund. De fikk tre barn

 1. Magnar Gerhard f. 5.7.1919.
 2. Jakob Erling f. 14.3.1922 d. 7.9.2006, gift med neste eier.
 3. Åsta Marie f. 2.10.1924, døde 4.1.2023, gift med Asbjørn Hoff på Hov.

Jakob Lysøbak (1922-2006) giftet seg med neste eier, Aase Margot Tørum f. 26.9.1921 d. 26.6.2005. De fikk tre barn:

 1. Greta f. 18.5.1951, gift med Arvid Myre (1947-2008) fra Bjugn. De dreiv gården Haugvoll i Døsvika.
 2. Rita f. 10.11.1954, gift med Thor Gjul.
 3. Brita f. 22.12.1959, gift med Snorre Fremstad, neste eier.

Jakob Lysøbak hadde også datteren Hildegunn f. 1943 med Dagny Rokseth. Dagny Rokseth ble gift med Reidar Røstad fra Søndre Skalandet.

Neste eierpar er den yngste datteren, Brit Lysøbak Fremstad (1959- ) og ektemannen Snorre Fremstad (?- ).

Opplysninger om gården Rabban finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 243.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag