foto av gården

Gården Rabban,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 176/17.

kart av gården

Den første eieren var Arnt Steffensen som fikk skjøte i 1866 da denne gården ble fradelt farsgården, den gården som senere fikk bruksnummer 14.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Arnt Steffensen (1827-1912) giftet seg i 1862 med Marta Olsdatter Opphaug (ca.1828-1911). De fikk fire barn. Etter tre jenter kom sønnen Oluf Martin og han ble neste eier. Barna var:

 1. Gjertrud Margrethe f. 22.8.1862.
 2. Ellen Marie f. 16.2.1865.
 3. Anna Sofie f. 30.1.1868.
 4. Oluf Martin f. 7.2.1873, neste bruker.

Under folketellinga i 1875 ble det opplyst at de hadde 1 ku, 2 ungdyr og 6 sauer. De sådde bygg og havre foruten 1,25 tønne poteter.

Oluf Martin Rabban (1873-1952) overtok gården i 1909. Han giftet seg i 1906 med Marit Jonsdatter Larsen (1878-?) fra Hemne. De fikk åtte barn og eldste sønn Olaf ble neste eier. Barna var:

 1. Marta f. 1.2.1907, døde 29.4.1966, gift på Stokøya.
 2. Olaf Meier f. 31.12.1908, neste bruker.
 3. Arnt f. 24.1.1913, døde 3.12.1982, eier av gården Skjegghaug, ugift.
 4. Sverre Adolf f. 15.12.1915, døde 12.3.1982, eier av bnr. 81, Furuset.
 5. Johan f. 23.4.1918, han var sjømann og fyrbøter på Ørland flystasjon. Døde 22.10.1987.
 6. Paul Gerhard f. 11.12.1919.
 7. Anna Sofie f. 13.7.1923 døde 11.11.2010, gift med T. Moen fra Aure, bosted Brekstad.
 8. Borghild f. 11.3.1928, gift Granlund f. 26.3.1911. Barn Mary Oline f. 5.4.1946, døde 14.5.2002. Mary hadde sønnen Ola.

Olaf Rabban (1908-1975) overtok gården etter faren i 1942, han døde ugift 21.4.1975. Broren Sverre Rabban (1915-1982) overtok deretter, gift med Gyda Gjul f. 23.6.1918 fra gården Døsvik. De fikk fire barn:

 1. Arnt Johan f. 22.11.1946, døde 19.5.2009, neste eier.
 2. Magnar Ole f. 10.8.1938, døde 5.9.1990.
 3. Mildrid f. 30.12.1939, døde 5.6.2010, gift med Ola Riseth.
 4. Gerd Synnøve f. 30.1.1949.
Deres sønn Arnt Johan Rabban (1946-2009) ble neste eier, han overtok også Furuset ved farens død i 1982. Han var gift 1967 med Aase J. Rødsjø f. 29.5.1948. De fikk tre barn:

 1. Siv f. 16.11.1967, partner Geir.
 2. Jan f. 24.6.1969.
 3. Trond, partner Elin.
Ekteskapet mellom Aase og Arnt Johan Rabban blr oppløst i 1976. Arnt Johan Rabban ble samboer med Dagrun Grande f. 7.5.1952 fra Hårberg, hun døde 7.11.2013. De fikk to barn:

 1. Jomar f. 19.5.1977, partner Trude.
 2. Vegard f. 25.4.1987, neste eier.
Vegard Rabban (1987- ) overtok gården etter Dagruns død. Han er samboer med Iselin Mannvik f. 01.08.1991 og kommer fra Opphaug. Iselin og Vegard pusset opp huset i 2014 og har siden bodd der, de har to barn:

 1. Kaspian Mannvik Rabban f. 28.07.2015.
 2. Kian Mannvik Rabban f. 28.04.2017.

Vegard Rabban har en sønn fra tidligere, Kristoffer Hopen Rabban f. 28.8.2011.

På gården dyrkes korn og for til hest. Tidligere var det hestehold, det ble avsluttet i 2019.

Opplysninger om gården Rabban finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 245.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag