kart Innstrand

Gården Kløften,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/18, tidligere del av l.nr. 157.


Fra og med 1859 gikk Kløften over i sjøleie, og gården ble samtidig delt i tre bruksenheter, brukene 18, 19 og 20. Kristian Jakobsen (?-?) ble gjennom giftemål da eier av denne parten.

foto av eiendommen
foto av eiendommen

Vi skal først se på hva forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skriver i bind 3 om løpenummer 157 som var grunnlaget for den tredelinga som beskrives over.
Han skriver at den første brukeren han vet om er Johan Persen (1722-?) fra Balsnes. Han ble gift i 1743 med Karen Olsdatter (1720-1795) muligens fra Utstrand. De fikk fem barn:

 1. Per f. 1746.
 2. Gurru f. 1752.
 3. Ola f 1755 d. 1757.
 4. Kristine f. 1757.
 5. Ola f. 1760, neste bruker.

Alle teigene som l.nr, 157 rådde over skaffet, mellom 1762 og 1774, fòr til 3 kyr og de sådde 2-3 skjepper blandakorn og 1-4 tønner havre.

Ola Johansen (1760-1839) overtok som leilending i 1790, gift med Marit Nilsdatter (1766-1840) fra Innstrand. De fikk fire barn:

 1. Nils f. 28.12.1793, bruker av en part.
 2. Arnt f. 9.11.1796, bruker av en part.
 3. Peder f. 13.5.1799, bruker av Kløften.
 4. Olava f. 20.6.1802, gift med Enok Jakobsen i Voltersvika. Hun døde i 1892.

Nils Olsen (1793-1848) overtok farens halvpart omkring 1839. Han var gift med Maren Pedersdatter (1795-1862). De fikk ingen barn. Hun hadde fra før sønnen Kristian.

Arnt Olsen (1796-1834) gifta seg i 1821 med Golla Pedersdatter (1800-1854) fra Uthaug. De fikk fire barn:

 1. Johan Petter f. 1822 d. 1847, ugift. Hans datter Anna Fredrikke (1842-?) ble gift med Anton Kristian Hvitsand på Kvitsanden.
 2. Nils Andreas f. 12.2.1824, flytta til Trondheim.
 3. Mette Mattea f. 12.8.1827, flytta til Trondheim.
 4. Hanna Malena f. 26.8.1832 d. 1924, gift med husmann Ove Kristian Pedersen i Brannvika.
Da Arnt Olsen drukna hadde hans gårdpart 2 hester, 4 kyr, 5 lamsauer og 3 værer. Han hadde en åttring og en seksring, med dem brukte han 5 torskegarn og 13 sildegarn. Som enke gifta Golla Pedersdatter seg med Kristian Jakobsen (1794-1865). Han ble neste bruker som skrevet i innledningen. Golla og Kristian fikk fem barn:

 1. Jakob Henrik f. 21.7.1836.
 2. Mikal Andreas f. 13.9.1838, flytta til Trondheim i 1855.
 3. Anton Helmer (Hilmar) f. 13.1.1841, flytta til Tromsø.
 4. Jens Petter f. 13.1.1841, flytta til Trondheim i 1861.
 5. Josef Nebb f. 8.8.1843, eier fra 1859 til 1864.

Golla Pedersdatter døde i 1854 og Kristian Jakobsen giftet andre gang i 1856 med Peternille Hansdatter (1817-1903) som datter av Hans Pedersen Tørum. De fikk tre barn:

 1. Kirsten Gurine f. 20.12.1856.
 2. Peternille f. 1858 d. 1858.
 3. Paul Kristian f. 16.6.1860.

I årene mellom 1845 og 1875 hadde dette bruket hest og fire kyr, 5-10 sauer og gris. De sådde omlag ei tønne bygg, 2-4 tønner havre og satte 2-6 tønner poteter.

Josef Nebb Kristiansen (1843-?) fikk skjøte på bruket i 1859, han delte da fra b.nr. 21. Men i 1864 kommer Anders Olsen (1833-?) fra Berg og kjøper bruket. Han var gift i 1860 med Peternille Jakobsdatter (1835-?) fra Uthaug. Etter ti år kjøpte de gården Balsnessletta og slo seg ned der.

Hans Kristian Lie (1813-1896) kjøpte bruket i 1874. Han var husmann på Flatnes og gårdbruker på Solbugården. Hans Lie var gift i 1838 med Birgitte Andersdatter (1812-1888) fra Agdenes. De fikk seks barn:

 1. Anton Matias f. 22.9.1838, neste eier.
 2. Broder kristian f. 1841, druknet under Lofotfiske 1879.
 3. Lorents f. 26.1.1844.
 4. Karen f. 9.6.1846.
 5. Lovise f. 22.10.1849.
 6. Lorents Matias f. 1854 d. 1877, sjømann og ugift.

Anton Lie (1838-1899) overtok ved farens død, gift i 1873 med Anne Arntsdatter (1849-1925) fra Vingan i Snillfjord. De fikk sju barn:

 1. Birgitte f. 1875 d. 1893 av tuberkulose.
 2. Broder Kristian f. 1.5.1880, neste eier.
 3. Hansine Kristine f. 6.3.1883.
 4. Petra Kristine f. 1885 d. 1908 i tuberkulose.
 5. Laura Marie f. 16.7.1889.
 6. Kristine Edvarda f. 1892 d. 1898 av tuberkulose.
 7. Astrid Birgitte f. 23.5.1896, eier fra 1935.

Broder Lie (1880-1950) overtok etter moras død i 1925. Han var handelsbetjent og formann for fattigstyret. I 1931 solgte han gården til sin søster Astrid Lie (1896-1980). Begge var ugifte og hadde ikke etterkommere.

Arvingene solgte gården til Anna Kristine (1935- ) og Torbjørn Kløften (1925-?). Han kom fra nabobruket. De fikk tre barn:

 1. Randi f. 30.9.1955.
 2. Vidar f. 28.4.1961.
 3. Steinar f. 24.5.1958.

Etter farens død overtok Steinar Kløften (1958- ) gården.

Opplysninger om gården Kløften finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 248.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag