kart Innstrand

Gården Kløften,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/20, tidligere del av l.nr. 157.


foto av eiendommen
foto av eiendommen

Fra og med 1859 gikk Kløften, løpenummer 157, over i sjøleie, og gården ble samtidig delt i tre bruksenheter, brukene 18, 19 og 20. Familiene og besetningen på den opprinnelige parten, er skrevet under bruksnummer 18.

Peder Olsen (1799-1834) var ved delingen bruker av denne parten. Han var sønn av Ola Johansen på løpenummer 157, det senere bruksnummer 18, og gift med Dorthea Markusdatter (1797-1882) fra Tørrisholmen under Hoøya. De fikk tre barn:

 1. Ove f. 10.8.1824, eier fra 1869.
 2. Kristian f. 1829 d. 1860.
 3. Peder f. 11.1.1834, neste eier.

Peder Pedersen (1834-?) kjøpte bruket i 1859 og ble den første sjøleieren. Han hadde datteren Mette Sofie f. 28.7.1826 med Kristen Knutsen på Innstrand. Peder reiste til Amerika i 1869.

Ove Pedersen (1824-1910) overtok da broren dro. Han var gift i 1847 med Anne Sofie Kristensdatter (1826-1876) fra Innstrand. De fikk fire barn:

 1. Petter f. 25.6.1848.
 2. Anna Oline f. 29.5.1850, gift med neste eier.
 3. Dorthea f. 10.11.1856 d. 1920.
 4. Kristine f. 28.11.1859.

I krøttertellingen 1865 og 1875 oppgis at gården hadde 0-2 hester, 1-7 kyr, 4-18 sauer og gris. De sådde 1 åtting-1 tønne bygg, 3/4-4 tønner havre og satte 2-4 tønner poteter.

Hans Ulrik Myhre (1846-1924) fra Hitra ble i 1876 gift med Anna Oline Ovesdatter (1850-1921) og ble eier av gården. De fikk fem barn:

foto av eiere
foto av familie
 1. Andreas f. 22.4.1877.
 2. Anna Sofie f. 1.7.1879.
 3. Johan Richard f. 17.8.1881.
 4. Anna Marie f. 1884 d. 1903 av tuberkulose.
 5. Helga Alvilde f. 21.3.1887, gift med neste eier.

Karl Fredrik Myhre (1889-1972) fra Frøya ble gift med Helga Alvilde Myhre (1887-1970) og ble brukets neste eier. De fikk to barn:

 1. Agnes Marie f. 3.8.1911 d. 1984.
 2. Ruth f. 14.9.1920, gift med Arvid Pedersen (1914-1986), foreldre til neste eier.
Ruth og Arvid Pedersen overtok ikke gården, men deres sønn, Helge Pedersen, ble neste eier. Ruth og Arvid Pedersen fikk sju barn:

 1. Helge Karstein f. 8.3.1943, neste eier.
 2. Erna.
 3. Roar.
 4. Gerd.
 5. Odd Arne.
 6. Per Atle.
 7. Hallgeir.

Helge Pedersen (1943- ) overtok bruket i 1974, men hadde fått skjøtet på eiendommen alt i i 1957.

Opplysninger om gården Kløften finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 253.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag