Gården Kløften,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/21.


Fra og med 1859 gikk Kløften, løpenummer 157, over i sjøleie, og gården ble samtidig delt i tre bruksenheter, brukene 18, 19 og 20. Familiene og besetningen på den opprinnelige parten, er skrevet under bruksnummer 18. Denne parten, som fikk b.nr. 21 ble skyldsatt i 1859 ved en halvering av b.nr. 18, med ny skyld 1,93 skyldmark.

Vi følger Ørlandsbokas fremstilling etter Inge Rians manuskript.

Josef Nebb Kristiansen ble tilskjøtet bruket, som i 1860 ble solgt videre.

Eilert Jakobsen f. 3.2.1827, døde 1897 fra Ørsleiet, ble første eier, gift i 1854 med Lorine Gjerine Matiasdatter f. 20.12.1827 fra en husmannsplass på Hovde. De fikk seks barn:

 1. Jakob f. 19.2.1855, neste eier.
 2. Johan f. 15.6.1857, ble husmann under farsgården, jektskipper og gift med Karen Sofie Pedersdatter. Barn Kaja Petrine f. 11.5.1895.
 3. Ove Kristian f. 5.8.1859.
 4. Ludvika f. 8.3.1862.
 5. Johanne f. 15.1.1865.
 6. Emma Lorine f. 2.5.1867, gift med agronom Abraham Dreier Mosling.

Jakob Eilertsen Kløften (1855-?) overtok etter faren i 1894, gift i 1884med Karen Oline Knutsdatter fra Ørsleiet. De fikk seks barn:

 1. Knut f. 4.10.1884
 2. Olaf Kristian f. 11.2.1886.
 3. Lorine Gjertine f. 8.4.1888.
 4. Karl Johan f. 21.7.1892, neste eier.
 5. Kristmar Sofie f. 30.9.1895, døde ugift på Ørland sykeheim 6.5.1995.
 6. Ester f. 6.5.1900.

Karl Johan Kløften reiste til USA 10.9.1927, men ble tilskjøtet bruket i 1933. Han døde ugift i 1973.

Kåre Kløften (1923-2014) overtok eiendommen og slo den sammen med b.nr. 19 til ett bruk. Han var gift med Mary Sundli (1925-1994), de fikk tre barn:

 1. Børre f. 24.1.1946, partner Gledis.
 2. Tore f. 21.2.1948, partner Karin.
 3. Arne f.25.8.1958, partner Eli, neste eier.

Opplysninger om gården Kløften finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 254.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag