kart Innstrand

Gården Lillebakken,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/22.


foto av eiendommen
foto av eiendommen

Det felles opphav til bruksnummer 22 og 23 var løpenummer 158. Vi vet at Nils Johansen (?-1778) bodde her før 1760. Han var gift med Karen Persdatter (?-1803), de fikk sju barn. Deres etterkommere har sittet her i seks nye generasjoner. Barna var:

 1. Maren f. 1759, døde som liten.
 2. Maren f. 1762, gift med Ola Olsen på Sætran.
 3. Per f. 1764, neste bruker.
 4. Marit f. 1766, gift med Ola Johansen på Kløften, løpenummer 157.
 5. Johanna f. 1768.
 6. Paul f. 1771, gift med Karen Olsdatter på Værnes.
 7. Ola f. 1773, gift med Karen Pedersdatter på Røstad.

Nils Johansen var soldat. De hadde 2 hester og 3 kyr. Av sjøredskap en seksring, 3 torskegarn og 6 sildgarn.

Sønnen Peder Nilsen (1764-1840) overtok etter mora i 1795. Han var gift to ganger og fikk sønnen Nils (1797-1834) fra første ekteskap med Ane Marta Karlsdatter (1766-1821) fra Opphaug. I andre giftemål med Maren Persdatter (1768-?) ble det ingen barn. Barna fra første ekteskap var:

 1. Nils f. 1.2.1797, neste bruker.
 2. Ingeborg f. 1800 d. 1807.
 3. Arnt f. 14.7.1803, neste bruker.
 4. Karen f. 21.8.1809, gift med Anders Johansen på Berg.

Nils Pedersen (1797-1834) giftet seg i 1831 med Inger Gjertsdatter (1794-1860) de fikk sju barn. Selv druknet han i Bjugnfjorden. I skiftet etter ham oppgir boet en besetning på en hest, 2 kyr og 2 kalver, 2 værer og en sau med lam. Barna var:

 1. Arnt f. 3.12.1822, neste bruker.
 2. Gjertru f. 1825 d. 1827.
 3. Peder Andreas f. 14.8.1827, bruker av Rabben.
 4. Ane f. 12.12.1829 d. 1880, ugift.
 5. Nils f. 27.7.1832, fikk fradelt sin del av farsgården, bruksnummer 23.
 6. Inger f. 27.7.1832, d. 1863 av tæring.
 7. Marta Marie f. 26.8.1834.

Nils Pedersens sønn Arnt Pedersen (1803-1852) overtok gården etter faren og onkelen som brukte en halvpart av gården. Han giftet seg i 1835 med Gisken Johannesdatter (1801-1838) fra Utstrand. De fikk to barn:

 1. Boletta f. 22.5.1836, gift med Anders Estensen i Bjugn.
 2. Peder Andreas f. 17.1.1838.

Arnt Pedersen (1822-1852) giftet seg andre gang i 1840 med Kirsten Dortea Tørrisdatter (1800-?) fra Åfjord. De fikk to barn:

 1. Anton Kristian f. 16.11.1842.
 2. Tobias f. 1845 d. 1847 av meslinger.

Arnt Nilsen (1822-1909) kjøpte bruket i 1859, men hadde drevet det ei stund. Han var gift tre ganger. Første gang med Ellen Marta Hansdatter (1827-?) fra Innstrand. De fikk ett barn:

 1. Inger f. 31.12.1851, gift med Anders Arntsen, husmann på Storfosna.

Arnt Nilsen giftet seg andre gang i 1855 med Gulline Boletta Andreasdatter (1833-?) fra Ryggen. De fikk også ett barn:

 1. Inger f. 31.12.1851, gift med Anders Arntsen, husmann på Storfosna.
 1. Nils f. 1.6.1856, neste eier.

Arnt Nilsen giftet seg tredje gang i 1862 med Inger Jensdatter (1829-1858) fra Ervika. De fikk også ett barn:

 1. Andreas f. 1863. Han dreiv handel på Innstrand og døde ugift i tæring i 1896.

Arnt Nilsen hadde dessuten ett barn til:

 1. Andreas (Arntsen Strand) f. 14.9.1846 med Olava Olsdatter, datter av Hans Olsen på Innstrand.

Nils Arntsen (1856-1938) overtok etter faren i 1890. Han ble gift i 1892 med Marie Amundsdatter (1862-1951) fra Ringebu. De fikk fem barn:

 1. Arne f. 19.5.1893, neste eier.
 2. Dødfødt sønn i 1895.
 3. Dødfødt sønn i 1897.
 4. Inger Randine f. 6.12.1898, gift med Alfred Næsset på Uthaug.
 5. Nilsine Marie f. 15.1.1903, gift i USA med rørleggeren Gustav Alberg.

Arne Innstrand (1893-?) fikk skjøte på bruket alt i 1902. Han ble gift i 1942 med Olaug Sofie Gjølga (1917-?) fra Gjølga i Bjugn. De fikk fire barn:

 1. Nils Arvid f. 11.2.1943, neste eier.
 2. Ole Oskar f. 6.3.1945 d. 28.1.2008.
 3. Magne Ingvar f. 18.4.1947.
 4. Kåre Olaf f. 11.6.1952.
 5. Ivar.

Arvid Innstrand (1943-2003) er neste eier, gift med Karin Berg (1944-1989). De har tre barn.

Opplysninger om gården Lillebakken finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 256.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag